Học tiếng Tây Ban Nha: Vượt xa những điều cơ bản

Máy gia tốc học tiếng Tây Ban Nha

04-06-2023 • 2 mins

Một số cụm từ dành cho người mới học tiếng Tây Ban Nha, chẳng hạn như yêu cầu trợ giúp ngôn ngữ và kết thúc tương tác một cách duyên dáng.

Tập này giới thiệu cho bạn các cụm từ được lặp lại bằng tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha để cải thiện vốn từ vựng tiếng Tây Ban Nha và giúp bạn diễn đạt bằng tiếng Tây Ban Nha.

Các tập này nhằm mục đích đi kèm và đẩy nhanh quá trình học tiếng Tây Ban Nha hiện tại của bạn, cho dù bạn đang sử dụng một ứng dụng như DuoLingo hay bạn đang đăng ký vào một lớp học tiếng Tây Ban Nha trang trọng hơn. Bạn càng tiếp xúc nhiều với âm thanh tiếng Tây Ban Nha thì bạn sẽ học càng nhanh.

Xem danh sách đầy đủ các cụm từ tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha trong tập này.

Liên hệ với chúng tôi với phản hồi và ý tưởng: languagelearningaccelerator@gmail.com

Các cụm từ trong tập này:

 • Tôi có một câu hỏi.
 • Bạn có thời gian không?
 • Bạn gọi cái này là gì?
 • Tôi không biết phải nói thế nào.
 • Tôi không biết nó được gọi là gì.
 • Tôi đánh giá cao sự kiên nhẫn của bạn.
 • Cảm ơn đã giúp đỡ!
 • Tôi ở đây để kinh doanh.
 • Tôi đang trong ki nghỉ.
 • Tôi đang đi du lịch cho vui.
 • Tôi ở đây với bạn tôi.
 • Tôi ở đây với đối tác của tôi.
 • Tôi ở đây một mình.
 • Tôi đang tìm việc ở đây.
 • Tôi có thể phục vụ như thế nào?
 • Bạn có thể giới thiệu một cuốn sách hay về Tây Ban Nha?

You Might Like

The Jordan B. Peterson Podcast
The Jordan B. Peterson Podcast
Dr. Jordan B. Peterson
The Daily Stoic
The Daily Stoic
Daily Stoic | Wondery
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Coffee Break Spanish
Coffee Break Spanish
Coffee Break Languages
Coffee Break French
Coffee Break French
Coffee Break Languages
Learning As I Go
Learning As I Go
Scott Thomas
Coffee Break Italian
Coffee Break Italian
Coffee Break Languages
Am I the Genius?
Am I the Genius?
youtube.com/@amithegenius
Motivational Speeches
Motivational Speeches
Motivational Speeches
audiobooks world
audiobooks world
Audiobook world