Valè

Tabou

15-11-2023 • 10 mins

Kilè nou viv an akò ak valè nou? Kisa ki valè nou? Kilè nou konnen yo evolye? Se sou sa nou pral chita.

Klike nan lenk sa pouw jwenn on lis valè pèsonèl ⬇️
https://scottjeffrey.com/core-values-list/

You Might Like

The Jordan B. Peterson Podcast
The Jordan B. Peterson Podcast
Dr. Jordan B. Peterson
The Daily Stoic
The Daily Stoic
Daily Stoic | Wondery
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Coffee Break Spanish
Coffee Break Spanish
Coffee Break Languages
Coffee Break French
Coffee Break French
Coffee Break Languages
Learning As I Go
Learning As I Go
Scott Thomas
Am I the Genius?
Am I the Genius?
youtube.com/@amithegenius
Coffee Break Italian
Coffee Break Italian
Coffee Break Languages
Motivational Speeches
Motivational Speeches
Motivational Speeches
audiobooks world
audiobooks world
Audiobook world
Spanish for Beginners
Spanish for Beginners
Linguistica 360