המצאת הילדות עם פרופ' זהר שביט

האוניברסיטה המשודרת: מבוא לילדות

24-04-2018 • 27 mins

האם המונחים "ילד" ו"ילדות" הם קונספט על-זמני? איך תפסו את הילד והילדות עד המאה ה-17? איך צמח המושג המודרני של הילד? ואיך השינויים הדמוגרפיים במאות ה-18 וה-19 השפיעו על היחס לילדים?

You Might Like

The Jordan B. Peterson Podcast
The Jordan B. Peterson Podcast
Dr. Jordan B. Peterson
The Daily Stoic
The Daily Stoic
Daily Stoic | Wondery
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Coffee Break French
Coffee Break French
Coffee Break Languages
Coffee Break Spanish
Coffee Break Spanish
Coffee Break Languages
Am I the Genius?
Am I the Genius?
youtube.com/@amithegenius
Coffee Break Italian
Coffee Break Italian
Coffee Break Languages
Motivational Speeches
Motivational Speeches
Motivational Speeches
Andrew Tate
Andrew Tate
Andrew Tate
Coffee Break German
Coffee Break German
Coffee Break Languages
audiobooks world
audiobooks world
Audiobook world