ילדות בעידן הדיגיטלי עם הד''ר רונית קמפף - חלק ב'

האוניברסיטה המשודרת: מבוא לילדות

31-07-2018 • 27 mins

מהם מאפייני התוכן שיוצרים ילדים ברשת? מהי ההשפעה של התרבות הדיגיטלית על התא המשפחתי? איך מעצבת המדיה את מערכות היחסים חברתיות של ילדים ובני נוער? וכיצד אופי התרבות האינטראקטיבית ברשת ישפיע על דמותם כמבוגרים?

You Might Like

The Jordan B. Peterson Podcast
The Jordan B. Peterson Podcast
Dr. Jordan B. Peterson
The Daily Stoic
The Daily Stoic
Daily Stoic | Wondery
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Coffee Break Spanish
Coffee Break Spanish
Coffee Break Languages
Coffee Break French
Coffee Break French
Coffee Break Languages
Am I the Genius?
Am I the Genius?
youtube.com/@amithegenius
Coffee Break Italian
Coffee Break Italian
Coffee Break Languages
Motivational Speeches
Motivational Speeches
Motivational Speeches
Andrew Tate
Andrew Tate
Andrew Tate
Coffee Break German
Coffee Break German
Coffee Break Languages
Sleep
Sleep
The Engineered Network