הפילוסופיה של החינוך עם הד''ר בעז צבר

האוניברסיטה המשודרת: מבוא לילדות

05-06-2018 • 28 mins

האם מערכת החינוך תופסת את הילד כטוב מטבעו? כיצד שינה ז'אן ז'אק רוסו את פני הפילוסופיה החינוכית? ואיזו תורה חינוכית היא הרווחת בעולם היום?

You Might Like

The Jordan B. Peterson Podcast
The Jordan B. Peterson Podcast
Dr. Jordan B. Peterson
The Daily Stoic
The Daily Stoic
Daily Stoic | Wondery
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Coffee Break French
Coffee Break French
Coffee Break Languages
Coffee Break Spanish
Coffee Break Spanish
Coffee Break Languages
Am I the Genius?
Am I the Genius?
youtube.com/@amithegenius
Coffee Break Italian
Coffee Break Italian
Coffee Break Languages
Motivational Speeches
Motivational Speeches
Motivational Speeches
audiobooks world
audiobooks world
Audiobook world
Coffee Break German
Coffee Break German
Coffee Break Languages
Andrew Tate
Andrew Tate
Andrew Tate