Geen liefde tussen formerende partijen tijdens 'Valentijnsdebat'

EW

15-02-2024 • 30 mins

Op Valentijnsdag debatteerde de Tweede Kamer over het eindrapport van informateur Plasterk. Tijdens het debat viel op dat de formerende partijen nog niet heel dicht bij elkaar zijn gekomen. In deze editie van podcast Elke Week bespreken Geerten Waling en Sam Verbeek met politiek redacteur Victor Pak wat het debat ons vertelt over het verloop van de formatie.


Tijdens het debat in de Tweede Kamer op woensdag over het eindrapport van informateur Ronald Plasterk bleek dat een meerderheidskabinet van PVV, VVD, NSC en BBB ver buiten bereik ligt. Hierdoor is de aandacht opnieuw gericht op alternatieven, zoals een minderheidskabinet met gedoogsteun of een extraparlementair kabinet - beide relatief onbekend terrein voor de Nederlandse politiek.


Geert Wilders, de leider van de PVV, heeft voorgesteld om Kim Putters, de huidige voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER), te benoemen als de nieuwe informateur. Een opvallend voorstel, niet alleen vanwege Putters' prominente rol in het adviseren over sociaal-economisch beleid in Nederland, maar ook omdat hij, net als de vorige informateur Ronald Plasterk, lid is van de Partij van de Arbeid (PvdA). Dit voorstel, dat steun kreeg vanuit diverse hoeken van de Kamer, markeert een mogelijke nieuwe fase in de formatie.


Tegelijkertijd heeft VVD-leider Dilan Yesilgöz aangekondigd bereid te zijn tot meer dan alleen gedogen, door een extraparlementair kabinet als een haalbare optie te beschouwen. Yesilgöz pleit voor een benadering waarbij niet alleen politici, maar ook deskundigen van buiten de partijpolitiek kunnen deelnemen, gebaseerd op een overeenkomst met "duidelijke financiële kaders".


De discussie wordt echter vertroebeld door de onduidelijkheid rond de definitie en implicaties van een extraparlementair kabinet en door de tumultueuze exit van Pieter Omtzigt (NSC) uit de formatie. Omtzigt zelf heeft een voorkeur geuit voor een onderzoek naar een minderheidskabinet van PVV, VVD en BBB, maar staat open voor andere vormen van samenwerking op een later moment.


Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een uitwisseling van beschuldigingen. Wilders verwijt Omtzigt de formatie onnodig te blokkeren, terwijl D66's Rob Jetten kritiek heeft geuit op Omtzigt's aanvraag bij ministeries voor een overzicht van 'mogelijke tegenvallers', wat de spanningen in het formatieproces onderstreept.


Het debat gaf inzicht in de dynamiek en de uitdagingen van de afgelopen formatiefase. Wilders' voorstel om Putters als informateur aan te wijzen en Yesilgöz's bereidheid om deel te nemen aan een extraparlementair kabinet wijzen op mogelijke wegen vooruit. Echter, blijft onduidelijk hoe deze ideeën in de praktijk gebracht kunnen worden en of de betrokken partijen in staat zullen zijn de impasse te doorbreken.


Met de formele verantwoordelijkheid bij Wilders voor de volgende stap, en de Kamer die zich schaart achter het voorstel voor een nieuwe informateur, blijft politiek Den Haag zoeken naar een stabiele regeringsvorm. De komende weken zullen cruciaal zijn voor het bepalen van de richting en de toekomst van het land.

You Might Like

The Rest Is Politics
The Rest Is Politics
Goalhanger Podcasts
Leading
Leading
Goalhanger Podcasts
Newscast
Newscast
BBC News
The Rest Is Money
The Rest Is Money
Goalhanger Podcasts
Political Currency
Political Currency
Persephonica
Ukraine: The Latest
Ukraine: The Latest
The Telegraph
Page 94: The Private Eye Podcast
Page 94: The Private Eye Podcast
Page 94: The Private Eye Podcast
Today in Focus
Today in Focus
The Guardian
Pod Save the UK
Pod Save the UK
Crooked Media
The Story
The Story
The Times
Serial
Serial
Serial Productions & The New York Times
The Daily T
The Daily T
The Telegraph
FT News Briefing
FT News Briefing
Financial Times