EW

EW Podcasts

De podcast van EW biedt wekelijks de achtergronden bij de commentaren en actualiteiten uit EW. Daarnaast zijn er verschillende reportages en interviews via dit kanaal te beluisteren. Lees en bekijk meer op https://www.ewmagazine.nl/

read less
NewsNews

Episodes

Geen liefde tussen formerende partijen tijdens 'Valentijnsdebat'
15-02-2024
Geen liefde tussen formerende partijen tijdens 'Valentijnsdebat'
Op Valentijnsdag debatteerde de Tweede Kamer over het eindrapport van informateur Plasterk. Tijdens het debat viel op dat de formerende partijen nog niet heel dicht bij elkaar zijn gekomen. In deze editie van podcast Elke Week bespreken Geerten Waling en Sam Verbeek met politiek redacteur Victor Pak wat het debat ons vertelt over het verloop van de formatie.Tijdens het debat in de Tweede Kamer op woensdag over het eindrapport van informateur Ronald Plasterk bleek dat een meerderheidskabinet van PVV, VVD, NSC en BBB ver buiten bereik ligt. Hierdoor is de aandacht opnieuw gericht op alternatieven, zoals een minderheidskabinet met gedoogsteun of een extraparlementair kabinet - beide relatief onbekend terrein voor de Nederlandse politiek.Geert Wilders, de leider van de PVV, heeft voorgesteld om Kim Putters, de huidige voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER), te benoemen als de nieuwe informateur. Een opvallend voorstel, niet alleen vanwege Putters' prominente rol in het adviseren over sociaal-economisch beleid in Nederland, maar ook omdat hij, net als de vorige informateur Ronald Plasterk, lid is van de Partij van de Arbeid (PvdA). Dit voorstel, dat steun kreeg vanuit diverse hoeken van de Kamer, markeert een mogelijke nieuwe fase in de formatie.Tegelijkertijd heeft VVD-leider Dilan Yesilgöz aangekondigd bereid te zijn tot meer dan alleen gedogen, door een extraparlementair kabinet als een haalbare optie te beschouwen. Yesilgöz pleit voor een benadering waarbij niet alleen politici, maar ook deskundigen van buiten de partijpolitiek kunnen deelnemen, gebaseerd op een overeenkomst met "duidelijke financiële kaders".De discussie wordt echter vertroebeld door de onduidelijkheid rond de definitie en implicaties van een extraparlementair kabinet en door de tumultueuze exit van Pieter Omtzigt (NSC) uit de formatie. Omtzigt zelf heeft een voorkeur geuit voor een onderzoek naar een minderheidskabinet van PVV, VVD en BBB, maar staat open voor andere vormen van samenwerking op een later moment.Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een uitwisseling van beschuldigingen. Wilders verwijt Omtzigt de formatie onnodig te blokkeren, terwijl D66's Rob Jetten kritiek heeft geuit op Omtzigt's aanvraag bij ministeries voor een overzicht van 'mogelijke tegenvallers', wat de spanningen in het formatieproces onderstreept.Het debat gaf inzicht in de dynamiek en de uitdagingen van de afgelopen formatiefase. Wilders' voorstel om Putters als informateur aan te wijzen en Yesilgöz's bereidheid om deel te nemen aan een extraparlementair kabinet wijzen op mogelijke wegen vooruit. Echter, blijft onduidelijk hoe deze ideeën in de praktijk gebracht kunnen worden en of de betrokken partijen in staat zullen zijn de impasse te doorbreken.Met de formele verantwoordelijkheid bij Wilders voor de volgende stap, en de Kamer die zich schaart achter het voorstel voor een nieuwe informateur, blijft politiek Den Haag zoeken naar een stabiele regeringsvorm. De komende weken zullen cruciaal zijn voor het bepalen van de richting en de toekomst van het land.
Cocaïne reguleren: hallucinaties van Halsema of pakkend plan?
07-02-2024
Cocaïne reguleren: hallucinaties van Halsema of pakkend plan?
Staat Amsterdam op een kruispunt in de strijd tegen drugs? Burgemeester Femke Halsema stelt een baanbrekend voorstel voor: de regulering van cocaïne. Terwijl de stad kreunt onder drugscriminaliteit, ziet Halsema een kans om het tij te keren. Is het tijd voor een radicale koerswijziging of is dit een brug te ver? In podcast 'Elke Week' gaat Sam Verbeek hierover in gesprek met misdaadjournalist Gerlof Leistra.Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam stelt voor om cocaïne te reguleren, waarmee ze de discussie over de aanpak van harddrugs nieuw leven inblaast. Tijdens de internationale conferentie in Amsterdam, "Dealing with drugs – cities and the quest for regulations," benadrukte Halsema de noodzaak om drugs uit de criminele sfeer te halen om geweld te verminderen en criminele organisaties te verzwakken. Ze bekritiseert de huidige drugsbestrijding als ineffectief en pleit voor een nieuwe benadering die steden wereldwijd delen.Amsterdam ervaart veel problemen door illegale drugshandel, waaronder straatcriminaliteit en liquidaties. Halsema gelooft dat regulering van cocaïne veiliger is en de volksgezondheid ten goede komt. Deze verandering betekent niet dat de strijd tegen drugshandel en gerelateerde misdaden vermindert, maar streeft naar een evenwicht tussen wetshandhaving en volksgezondheidsinitiatieven.Het idee van Halsema voor regulering is gebaseerd op uitgebreid onderzoek. Hoewel regulering niet gelijkstaat aan legalisering vanwege internationale verdragen, zijn experimenten met regulering toegestaan. Halsema waarschuwt dat zonder ingrijpende koerswijziging Nederland het risico loopt een narcostaat te worden. Ze pleit voor goede voorlichting over de gevaren van cocaïne en een sterke overheid als controleur in het regulatieproces.Critici erkennen de noodzaak van verandering, ondanks zorgen over de toename van druggebruik. Halsema benadrukt dat elk stapje naar regulering bijdraagt aan een oplossing, waarbij beleidsontwikkeling zorgvuldig en op bewijs gebaseerd moet zijn.Lees hier het artikel van Gerlof Leistra:Zorgt Halsema’s goed doordachte plan voor doorbaak in drugsdebat? ‘Repressie werkt niet’
Hoe een collegereeks over de Holocaust werd opgeschort
30-01-2024
Hoe een collegereeks over de Holocaust werd opgeschort
In een tijd waarin spanningen op Nederlandse universiteiten toenemen, werpt het recente incident op de Hogeschool Utrecht een scherp licht op de delicate balans tussen academische waarden en politiek activisme. Dit voorval maakt deel uit van een bredere trend waarbij de oorlog in Israël en Gaza de grondvesten van onze academische instellingen lijkt te raken, waardoor universiteitsbestuurders voor een uitdagende taak staan.Aanvankelijk had de Hogeschool Utrecht besloten om een collegereeks over de Holocaust op te schorten na bezwaren van pro-Palestijnse activisten. Later werd aangekondigd dat de reeks op een ander moment zal plaatsvinden vanwege veiligheidszorgen. Het Centrum Documentatie en Informatie Israël (CIDI), mede-organisator en doelwit van anti-Israëlische en antisemitische aanvallen, was betrokken bij het gebeuren. Het hogeschoolbestuur heeft gesprekken gevoerd met de activisten en het CIDI uitgenodigd voor verdere besprekingen.Dit incident is slechts een van de vele voorbeelden waarbij de spanningen rondom de oorlog in Israël en Gaza de kernwaarden van Nederlandse universiteiten aan het licht brengen. De Universiteit van Amsterdam (UvA) sloot tijdelijk haar deuren, een docent van de Vrije Universiteit (VU) kwam in opspraak en ook de Universiteit Leiden werd geraakt door deze complexe kwesties.In de nieuwste aflevering van de podcast "Elke Week" bespreken Geerten Waling en Sam Verbeek deze groeiende spanningen op universiteitscampussen. Ze analyseren hoe academische waarden en politiek activisme met elkaar botsen, en onderzoeken hoe bestuurders met deze uitdagingen omgaan.Lees ook: ‘Gaza’ zaait chaos op universiteitenLuister hier: Walings woke week en de overdreven angst voor China