Rejim Değişiklikleri

Zihni Politik

21-10-2020 • 39 mins

İstanbul Bilgi Üniversitesi siyaset bilimi doktora öğrencisi Cana Tülüş Türk ile gerçekleştirdiğimiz söyleşi serisinin son bölümünde ülkelerin politik sistemlerindeki kısa ve uzun vadeli değişikliklere, yani rejim değişikliklerine değindik. Bir önceki bölümde ele aldığımız demokrasi tanımından hareketle rejim değişiklikleri demokratikleşme ve otoriterleşme olarak ikiye ayrılıyor. 9. bölümde Cana Tülüş Türk, demokratikleşme ve otoriterleşme süreçlerini siyasi tarih içinde ülkelerin son 200 senede geçirdiği rejim değişikliklerini ve farklı siyasi rejim türlerini ele alıyor.

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/zihni-politik/message

You Might Like

StarTalk Radio
StarTalk Radio
Neil deGrasse Tyson
The Naked Scientists Podcast
The Naked Scientists Podcast
The Naked Scientists
Farming Today
Farming Today
BBC Radio 4
Science Weekly
Science Weekly
The Guardian
Paranormal Mysteries Podcast
Paranormal Mysteries Podcast
Paranormal Mysteries Podcast | Unexplained Supernatural Stories
Sasquatch Chronicles
Sasquatch Chronicles
Sasquatch Chronicles - Bigfoot Encounters
That UFO Podcast
That UFO Podcast
That UFO Podcast
Hidden Brain
Hidden Brain
Hidden Brain, Shankar Vedantam
Oceans: Life Under Water
Oceans: Life Under Water
Crowd Network | Greenpeace UK