Zihni Politik

Engin Onuk

Politik kavramlara odaklanan disiplinleraras覺 bir podcast kanal覺. Zihinlerin politik 癟al覺t覺覺 zamanlar i癟in s繹yleiler. read less
ScienceScience
Doruluk Kontrol羹, #Bilgi D羹zensizlii
09-07-2022
Doruluk Kontrol羹, #Bilgi D羹zensizlii
Bilgi d羹zensizlii serisinin 羹癟羹nc羹 b繹l羹m羹nde toplumsal hareketler, demokratikleme ve medyasiyaset ilikisi konusunda 癟al覺malar覺 bulunan, Marmara niversitesi arat覺rma g繹revlisi ve Doruluk Pay覺 ef edit繹r羹 Koray Kapl覺ca konuk oldu. B繹l羹mde doruluk kontrol羹 platformlar覺n覺n d羹n羹n羹 ve bug羹n羹n羹, doruluk kontrol羹 ara癟lar覺n覺, dijital medya okuryazarl覺覺n覺, doruluk kontrol羹 platformlar覺n覺n toplumdaki etkilerini ve s覺n覺rlar覺n覺 konutuk. Kaynaklar ABDde ilk dorulama kuruluu olarak ge癟en Snopes: https://www.snopes.com/ ABDde siyaset癟ilerin iddialar覺n覺n doruluk kontrol羹n羹 yapan Politifact: https://www.politifact.com/ T羹rkiyede Doruluk Kontrol羹 ve Dorulama Kurulular覺: https://edam.org.tr/turkiyede-dogruluk-kontrolu-ve-dogrulama-kuruluslari/ Facebook-Cambridge Analytica skandal覺n覺 anlatan belgesel, The Great Hack (2019): https://www.imdb.com/title/tt4736550/ Poynter Enstit羹s羹n羹n kurduu, d羹nyadaki doruluk kontrol羹 platformlar覺n覺 denetleyen International Fact-Checking Network: https://www.poynter.org/ifcn/ Dorulama kurulular覺: Ger癟ekten etkililer mi?: https://www.newslabturkey.org/2021/09/30/dogrulama-kuruluslari-gercekten-etkililer-mi/ Bilgi k覺yameti: Felsefeciler, deepfakei neden tehlikeli buluyorlar: https://evrimagaci.org/bilgi-kiyameti-felsefeciler-deepfakei-neden-tehlikeli-buluyorlar-11445 Yalan salg覺n覺ndan nas覺l kurtuluruz: https://gazeteoksijen.com/amp/turkiye/yalan-salginindan-nasil-korunuruz-61007 Doruluk Pay覺: Siyaset癟i blokluyor, kutuplama kayg覺land覺r覺yor: https://journo.com.tr/dogruluk-payi-siyasetci-kutuplasma --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/zihni-politik/message
Yanl覺 Bilgi ve Algoritmalar, #Bilgi D羹zensizlii
30-03-2022
Yanl覺 Bilgi ve Algoritmalar, #Bilgi D羹zensizlii
Zihni Politik uzun bir aradan sonra ikinci sezon ilk b繹l羹m羹yle yay覺na geri d繹n羹yor. 襤kinci sezon bilgi d羹zensizliini konu alacak b繹l羹mlerin ilkiyle a癟覺l覺yor. Bu b繹l羹mde mezenformasyon konusunda 癟al覺malar覺 bulunan Exeter niversitesi 繹retim 羹yesi Simge And覺 ile yanl覺 bilginin yay覺l覺m覺nda sosyal medya algoritmalar覺n覺n rol羹n羹 konutuk. Kaynaklar 襤nfodemi Eitimi Projesinin yay覺nlad覺覺 a癟覺k kaynakl覺 襤nfodemi ve Bilgi D羹zensizlikleri kitab覺n覺n birinci b繹l羹m羹ndeki bilgi d羹zensizliklerinin anlat覺ld覺覺 k覺s覺m, 1.3: http://infodemikitabi.org/book/infodemi-ve-bilgi-duzensizlikleri/chapter/12-bilgi-duzensizlikleri 襤nfodemi Eitimi Projesi taraf覺ndan T羹rk癟eye kazand覺r覺lan Bilgi D羹zensizliini Anlamak kitab覺: http://infodemiegitimi.org/en/bilgi-duzensizligini-anlamak/ Exeter niversitesi 繹retim 羹yesi Simge And覺n覺n kaleme ald覺覺 Essays on social media, politics and misinformation isimli 2019 tarihli doktora tezi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=aEzj_IdWAsjiSAfK3qwrBoVzfOnQzS_-OJbsv1k2DxiM8FOtmgkcl9TY-mXNE0LG retim 羹yesi Simge And覺n覺n ilk b繹l羹m羹nde kaleme ald覺覺 SAHTE HABERLER VE SOSYAL MEDYA: YANLI B襤LG襤 YAYILIMINDA ALGOR襤TMALARIN ROL makaleyle katk覺 sunduu Alternatif Biliim Derneinin a癟覺k kaynak olarak yay覺nlad覺覺 Algoritmalar覺n G繹lgesinde Toplum ve 襤letiim kitab覺: https://ekitap.alternatifbilisim.org/pdf/algoritmalarin-golgesinde-toplum-ve-iletisim.pdf Internet and social media use and political knowledge: Evidence from Turkey: http://home.ku.edu.tr/~saytac/uploads/Andietal_MedPol_2020.pdf --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/zihni-politik/message
K羹癟羹lme (Degrowth), #Ekoloji
02-06-2021
K羹癟羹lme (Degrowth), #Ekoloji
Ekoloji serisinin alt覺nc覺 b繹l羹m羹nde ekolojik perspektiften b羹y羹me odakl覺 egemen ekonomik paradigmaya en k繹kten eletiriyi getiren, "K羹癟羹lme" yani "degrowth" kavram覺n覺 Concordia niversitesi'nde 繹retim 羹yesi Bengi Akbulut ile konutuk. Ekonomik b羹y羹menin eletirisinden yola 癟覺kan k羹癟羹lme kavram覺n覺n nas覺l bir ekonomik model 繹ng繹rd羹羹n羹, ekonomide ne gibi k繹kl羹 deiimlerin gerekli olduunu, b羹y羹me ideolojisinden nas覺l s覺yr覺l覺nabileceini, dayan覺mac覺, eitlik癟i ve daha demokratik ekonomilerin nas覺l ina edilebileceini, kaynak ve enerji kullan覺m覺n覺n nas覺l s覺n覺rlanabileceini, ekolojik tahribata yol a癟an uygulamalara ne gibi yapt覺r覺mlar uygulanmas覺 gerektiini, feminizm, toplumsal cinsiyet ve k羹癟羹lme aras覺ndaki ilikiyi ve k羹癟羹lme paradigmas覺na getirilen baz覺 yayg覺n eletirileri ele ald覺k. B繹l羹m Notlar覺 K羹癟羹lme: Daha Az Deil, Daha Baka Bir D羹nya: https://www.researchgate.net/publication/341930893_Kuculme_Daha_Az_Degil_Daha_Farkli_Bir_Dunya B羹y羹memek M羹mk羹n M羹? Ekonomik K羹癟羹lme zerine Baz覺 Tart覺malar: https://globalcenters.columbia.edu/sites/default/files/content/istanbul/AR%202020/Buyumemek_Mumkun_mu_Ekonomik_Kuculme_Fi.pdf Planl覺 Ekonomik K羹癟羹lme: Yeni K繹kler Oluturmak: https://www.degrowth.info/en/acik-mektup/ Jevons paradoksu: https://en.wikipedia.org/wiki/Jevons_paradox K羹resel y繹netiimden i癟 siyasete "kay覺p kad覺nlar": https://tr.boell.org/tr/2015/05/08/kuresel-yonetisimden-ic-siyasete-kayip-kadinlar Sofradaki Yemein tesi: G覺da M羹terekleri ve Feminizm: http://www.feministyaklasimlar.org/wp-content/uploads/2015/06/3_BengiAkbulut.pdf 繹p Kapitalizminin Yeil Ticareti: https://socialistregister.com/index.php/srv/article/view/5866/2762 Yeil B羹y羹me M羹mk羹n M羹?: https://socialistregister.com/index.php/srv/article/view/5866/2762 --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/zihni-politik/message
Su Verimlilii, #Ekoloji
19-05-2021
Su Verimlilii, #Ekoloji
Ekoloji serisinin 5. b繹l羹m羹nde 襤stanbul Politikalar Merkezi arat覺rmac覺s覺 Akg羹n 襤lhan ile su verimliliini ve su tasarrufunu konutuk. Su krizi giderek t覺rmanmakta olan ekolojik krizin en 繹nemli sonu癟lar覺ndan biri olarak hayatlar覺m覺z覺 giderek daha 癟ok etkiliyor. Her sene baraj doluluk oranlar覺ndan g繹z羹m羹z羹 ay覺ram覺yoruz, ya覺 miktar覺n覺 g羹nbeg羹n takip ediyoruz ve her sene "Acaba bu sene yeterli suyumuz olacak m覺?" gibi cevab覺ndan emin olamad覺覺m覺z kayg覺 verici sorularla bouuyoruz. Bu noktada su verimliliini salamak, su krizine 癟繹z羹m niteliinde 繹nemli bir 繹ncelik olarak deerlendirilebilir. Peki, o zaman: Suyun verimli kullan覺m覺 nas覺l olur? Bireyler, 繹zel irketler, yerel y繹netimler ve devletler bu konuda neler yap覺labilir? Suyun 羹zerindeki talep bask覺s覺 nas覺l azalt覺labilir? Suyu temin etmek i癟in yeni barajlar ina etmek ger癟ekten bir 癟繹z羹m m羹, yoksa daha baka sorunlara m覺 yol a癟覺yor? Kirli sudan farkl覺 olan gri suyun geri kullan覺m覺 neden 繹nemli? Suyun doal d繹ng羹s羹 nas覺l salanabilir? Yamur sular覺n覺 ger癟ekten verimli bir ekilde deerlendirebiliyor muyuz? Ambalajl覺 i癟me suyu 羹reticilerinin salad覺覺 su ger癟ekten temiz mi? T羹m bu sorular覺n cevaplar覺n覺 ve daha fazlas覺n覺 arat覺rmac覺 Akg羹n 襤lhan 襤le konutuk. B繹l羹m Notlar覺 "D羹nyada'da ve T羹rkiye'de alternatif su y繹netimi aray覺lar覺 ve 繹neriler" - Akg羹n 襤lhan: http://www.pad.org.tr/sunumlar/akgun-ilhan-dunyada-ve-turkiyede-alternatif.pdf "Yeni Bir Su Politikas覺na Doru: T羹rkiye'de su y繹netimi, alternatifler ve 繹neriler" - Su Hakk覺 Kampanyas覺, Akg羹n 襤lhan: https://www.suhakki.org/wp-content/uploads/2012/02/yenibirsupolitikasi.pdf "Dr. Akg羹n 襤lhan: Su krizinde mesele sadece barajlar deil" - Yeil Gazete: https://yesilgazete.org/dr-akgun-ilhan-su-krizinde-mesele-sadece-barajlar-degil/ "襤klim Deiikliiyle Uyumlu Su Politikalar覺 Gerek" - Evrensel: https://www.evrensel.net/haber/422738/iklim-degisikligiyle-uyumlu-su-politikalari-gerek-dosya-susuzluk-ve-kuraklik-3 --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/zihni-politik/message
Yeil Yeni D羹zen, #Ekoloji
28-04-2021
Yeil Yeni D羹zen, #Ekoloji
Ekoloji serisinin d繹rd羹nc羹 b繹l羹m羹nde 襤stanbul Politikalar Merkezi Mercator arat覺rmac覺s覺 Ahmet At覺l A覺c覺 ile yeil yeni d羹zeni ve yeil ekonomiyi konutuk. Var olan ekonomik d羹zenin 癟evre duyarl覺 bir yap覺sal d繹n羹羹m羹n羹 ifade eden yeil yeni d羹zen ve yeil ekonomi kavramlar覺 sadece iklim krizi deil, ayn覺 zamanda ekonomik ve sosyal krizlere de 癟繹z羹m 繹nerisi niteliinde bir 癟er癟eve sunuyor. Yaamakta olduumuz toplumsal, 癟evresel ve ekonomik boyutlar覺 olan 羹癟l羹 kriz d繹neminde ana ak覺m ekonomik d羹zeni d繹n羹t羹rmeyi hedefleyen yeil ekonomi ve yeil yeni d羹zen; d繹ng羹sel ekonomiye ge癟ilmesi, ekonomik b羹y羹menin doal kaynak t羹ketiminden ayr覺t覺r覺lmas覺, daha k覺sa 繹l癟ekli lojistik alar ina edip buna uygun tedarik zincirlerini hayata ge癟irerek yerel ekonomik modellerin oluturulmas覺 gibi 癟ok 繹nemli politika 繹nerileri var. B繹l羹m Notlar覺: 襤stabul Teknik niversitesi 繹retim 羹yesi Ahmet At覺l A覺c覺'n覺n biyografisi ve 襤stanbul Politikalar Merkezi'nde y羹r羹tmekte olduu "T羹rkiye i癟in Yeil Yeni D羹zen" projesi hakk覺nda 繹zet bilgi: https://ipc.sabanciuniv.edu/tr/ahmet-atil-asici-5f7498 Ahmet At覺l A覺c覺'n覺n kaleme ald覺覺, Avrupa Birlii'nin g羹ndeminde olan s覺n覺rda karbon uygulamas覺n覺n T羹rkiye ekonomisine olas覺 etkilerini inceledii "Avrupa Birlii'nin S覺n覺rda Karbon Uyarlamas覺 Mekanizmas覺 ve T羹rkiye Ekonomisi" bal覺kl覺 politika notu: https://ipc.sabanciuniv.edu/Content/Images/CKeditorImages/20210106-00011055.pdf mit ahin ve Ahmet At覺l A覺c覺'n覺n edit繹rl羹羹n羹 yapt覺覺 "Yeil Ekonomi" kitab覺: https://www.ekoorganik.com/kategori/kitap_yayinlar/ekolojik_yasam/yesil-ekonomi-ahmet-atil-asici-umit-sahin.aspx Yeil D羹羹nce Dernei'nin T羹rk癟eye kazand覺rd覺覺, Avrupa Birlii Komisyonunun Aral覺k 2019'da kabul ettii, "Avrupa Yeil Mutabakat覺" belgesi: https://yesildusunce.org/dl/uploads/yesilavrupamutabakati.pdf Evrim Aac覺'ndan 繹len Hocaolu'nun yeil ekonomi hakk覺ndaki makalesi: https://evrimagaci.org/yesil-ekonomi-nedir-giderek-buyuyen-ekonomik-toplumsal-ve-ekolojik-krize-karsi-islevsel-bir-cozum-olabilir-mi-10164 B繹l羹mde bahsi ge癟en, T羹rk癟e'ye Darwin'in Kabusu olarak 癟evrilen, Tanzanya'da end羹striyel bal覺k癟覺l覺覺n y覺k覺c覺 etkilerini g繹zler 繹n羹ne seren belgesel i癟in: https://www.imdb.com/title/tt0424024/ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/zihni-politik/message
Politik Ekoloji, #Ekoloji
07-04-2021
Politik Ekoloji, #Ekoloji
Ekoloji serisinin 3. b繹l羹m羹nde Boazi癟i niversitesi Ekonomi b繹l羹m羹 繹retim 羹yesi Beg羹m zkaynak ile politik ekoloji perspektifinden yeil ekonomiyi, enerji politikalar覺n覺, kentsel s羹rd羹r羹lebilirlii ve 癟evre hareketlerini konutuk. Politik ekoloji yakla覺m覺, politik ekonomi ve ekolojik ekonomi gibi ekonomi biliminin alt dallar覺ndan beslenerek sistemsel ve ekonomik, k繹kten bir d繹n羹羹m羹n gerekliliine vurgu yap覺yor. Ana ak覺m ekonomi biliminde var olan varsay覺mlar覺 tart覺maya a癟arken fayda-maliyet analizlerinin 繹tesine ge癟ip ekonomi bilimindeki bu mevcut varsay覺mlara meydan okuyor. Politik ekolojinin inceleme alanlar覺 hakk覺nda daha fazla bilgi i癟in yararl覺 olabilecek baz覺 kaynaklar: Beg羹m zkaynak ve P覺nar Ert繹r Akyaz覺, Sosyal Kafa - Politik Ekoloji Grubu, Diren evre Projesi: https://www.youtube.com/watch?v=739okgB45NY Beg羹m zkaynak - Yeil Ekonomi ve evresel Adalet zerine: https://haberler.boun.edu.tr/tr/haber/yesil-ekonomi-ve-cevresel-adalet-uzerine zg羹r Duygu Durgun - Nas覺l bir yeil ekonomiye ihtiyac覺m覺z var? [Beg羹m zkaynak ve Sevil Acar ile s繹ylei]: https://zgrduygu.medium.com/nas覺l-bir-yeil-ekonomiye-ihtiyac覺m覺z-var-65efe771f9e5 Eko IQ - Doaya Fiyat Bi癟ilebilir Mi? [Beg羹m zkaynak ve Fikret Adaman ile s繹ylei]: https://ekoiq.com/2012/12/25/dogaya-fiyat-bicilebilir-mi-bicilmeli-mi-prof-dr-fikret-adaman-doc-dr-begum-ozkaynak/ Beg羹m zkaynak, 襤klim Haber - Enerji Sistemleri Siyasi G羹癟 retme Kapasitesine Sahip: https://www.iklimhaber.org/enerji-sistemleri-siyasi-guc-uretme-kapasitesine-sahip/ De Da Dergi - Ekolojik Tarafta Kriz Var, Ekonomik Tarafta Kriz Var [Beg羹m zkaynak ile S繹ylei]: https://dedadergi.com/2018/06/13/ekolojik-tarafta-kriz-var-ekonomik-tarafta-kriz-var/ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/zihni-politik/message