فصل ۲ اپیزود ۹ : مواجهه با عشق سیّال

پنجره آگاهی

06-08-2021 • 21 mins

درباب عشق - اپیزود نهم - مواجهه با عشق سیّال

حال و روز مردان و زنانی که در این زمانه « سیال مدرن» از پیوندها و روابط پایدار دور مانده‌اند همیشه سوال برانگیز بوده است.پدیده ‌هایی همچون سکس، امیال متعارض، خودشیفتگی و عشق والا چالش‌های عشق سیال مدرن هستند.باید با آنها بدون قضاوت مواجه شویم.

You Might Like

StarTalk Radio
StarTalk Radio
Neil deGrasse Tyson
The Naked Scientists Podcast
The Naked Scientists Podcast
The Naked Scientists
Paranormal Mysteries Podcast
Paranormal Mysteries Podcast
Paranormal Mysteries Podcast | Unexplained Supernatural Stories
Farming Today
Farming Today
BBC Radio 4
Sasquatch Chronicles
Sasquatch Chronicles
Sasquatch Chronicles - Bigfoot Encounters
Science Weekly
Science Weekly
The Guardian
Hidden Brain
Hidden Brain
Hidden Brain, Shankar Vedantam
That UFO Podcast
That UFO Podcast
That UFO Podcast
Radiolab
Radiolab
WNYC Studios
Child
Child
BBC Radio 4