فصل ۲ اپیزود ۵: جُستارهایی در باب عشق

پنجره آگاهی

16-07-2021 • 21 mins

در باب عشق- قسمت پنجم - جُستارهایی در باب عشق تعریف مجمل عشق از منظر دیدگاه های روان‌شناسی برای کسانی که به دنبال یافتن درک یکپارچه از عشق هستند میتواند آرامش‌بخش و اصالت آفرین باشد

You Might Like

StarTalk Radio
StarTalk Radio
Neil deGrasse Tyson
The Naked Scientists Podcast
The Naked Scientists Podcast
The Naked Scientists
Science Weekly
Science Weekly
The Guardian
Farming Today
Farming Today
BBC Radio 4
Sasquatch Chronicles
Sasquatch Chronicles
Sasquatch Chronicles - Bigfoot Encounters
That UFO Podcast
That UFO Podcast
That UFO Podcast
Child
Child
BBC Radio 4
Paranormal Mysteries Podcast
Paranormal Mysteries Podcast
Paranormal Mysteries Podcast | Unexplained Supernatural Stories
Hidden Brain
Hidden Brain
Hidden Brain, Shankar Vedantam
Radiolab
Radiolab
WNYC Studios