Musica Bohemica, Jaroslav Krček, Klára Jerneková, Alfred Strejček