Listen ad-free

Altinget Civilsamfund

Altinget Civilsamfund

Lyt til Altingets podcast om civilsamfundet, hvor vi i første sæson sætter fokus på ledelse i civilsamfundet. Vi udkommer én gang om måneden. Podcasten er sponsoreret af Tuborgfondet.Læs mere om civilsamfundet på altinget.dk/civilsamfundetLæs mere om dansk og europæisk politik på http://altinget.dk

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

read less
NewsNews

Episodes

Sektor 3 #6: Charlotte Slente: Corona har været et forstørrelsesglas på vores organisation
18-06-2020
Sektor 3 #6: Charlotte Slente: Corona har været et forstørrelsesglas på vores organisation
En krise blotlægger både styrker og svagheder i en organisation, fortæller Charlotte Slente og Karen Hækkerup, generalsekretær i henholdsvis Dansk Flygtningehjælp og Unicef i Altingets ledelses-podcast Sektor 3. ”Der er ikke et sted i vores organisation, der ikke har været berørt af corona,” konstaterer Charlotte Slente, generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp, i sjette afsnit af Altingets ledelsespodcast Sektor 3. Sammen med Unicefs generalsekretær, Karen Hækkerup, reflekterer hun over den ledelsesmæssige håndtering af den krise, corona i foråret kastede organisationerne ud i. ”Sådan en krise er et forstørrelsesglas på din organisation. Det viser, hvor du er stærk. Men det viser også revnerne i din organisation. Og for vores vedkommende har det betydet, at vi har været nødt til at lukke nogle aktiviteter,” siger Charlotte Slente. Dansk Flygtningehjælp har stået for danskundervisning til flygtninge i 11 kommuner, men i takt med at der kommer færre flygtninge til landet, er økonomien i aktiviteten blevet mere presset”Vi kunne ikke længere legitimere at have tab på den forretning,” siger Charlotte Slente, som understreger, at aktiviteten sandsynligvis ville være blevet lukket alligevel. ”Men måske ikke med helt samme hast. En krise giver en mulighed for at fokusere meget hurtigt ind på hovedprioriteterne,” siger hun. Også i Unicef har corona bidraget til at zoome ind på det, der betyder noget for organisationen, fortæller generalsekretær Karen Hækkerup. ”Corona har været en katalysator, der har sat turbo på de processer, vi allerede havde sat i gang med at blive ét Unicef, hvor afdelingerne spiller sammen, og vi virkelig videndeler og trækker på samme hammel,” siger Karen Hækkerup og fortsætter:  ”Jeg synes, at corona har løftet os op, så de arbejdsfællesskaber, der er blevet skabt, har resulteret i fantastiske resultater og i mere medarbejderglæde.”Du kan høre resten af refleksionerne om ledelse i en coronatid i Sektor 3, hvor Charlotte Slente og Karen Hækkerup også fortæller, hvordan det er at være ny ved rorpinden i en civilsamfundsorganisation. Sektor 3 er sponseret af Tuborgfondet, og du kan finde hele serien på Acast og iTunes.  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Sektor 3 #3: Ledelse i krydsfeltet mellem godhed og industri
06-12-2019
Sektor 3 #3: Ledelse i krydsfeltet mellem godhed og industri
Hvordan sikrer man som leder sammenhængende organisationer, hvor fagligheden er høj, indtjeningen er god, og formålet er i fokus? Kommunikation er alfa og omega, lyder svaret fra forsker og praktiker Mads Roke Clausen._________________________Der er dollars på dagsordenen i tredje afsnit af Sektor 3, Altingets podcast om ledelse i civilsamfundet. Hvordan sikrer man som leder, at organisationen tjener de penge, der er nødvendige for at opfylde sit formål uden at reducere sagen til et middel for indtjening?Mads Roke Clausen er formand for Frivilligrådet, tidligere direktør for Mødrehjælpen og forsker lige nu i økonomien i den frivillige sociale sektor. Og i hans optik er den interne kommunikation afgørende for at skabe organisationer, hvor alle arbejder i samme retning.”Man skal sikre, at alle forstår, hvordan de bidrager til organisationens formål. Og det kræver, at man hele tiden italesætter værdien af medarbejdernes arbejde – helt ned i de små ting,” siger Mads Roke Clausen.I Mødrehjælpen gjorde man en dyd ud af at lade rådgivere og phonere sidde på de samme kontorpladser.”Når socialrådgiveren gik hjem klokken 16, kom der en phoner og brugte hendes skrivebord og stol. Og hvis socialrådgiveren så havde glemt en æske gajoler på bordet, kunne det godt være, der ikke var nogen tilbage næste morgen. Til gengæld lå der en gul seddel, hvor der stod: ’Tak for lån af dit skrivebord. Jeg har tjent 3.500 til Mødrehjælpens arbejde her til aften’,” fortæller Mads Roke Clausen.Som leder er man nødt til at italesætte, hvordan medarbejderne med deres forskellige roller spiller sammen i forhold til at opfylde målet.”Man skal som leder have et holistisk syn og kunne forklare til alle, hvorfor det her er vigtigt,” siger Mads Roke Clausen.Hør alle hans overvejelser om lederrollen samt læring fra hans forskning i økonomien i civilsamfundet i Sektor 3. Du kan abonnere på podcasten i iTunes og Soundcloud. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.