Listen ad-free

Ytringsmot og meningsbrytning med Vibeke Fürst Haugen

Ytringsklima

05-09-2023 • 32 mins

Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen forteller om magien som oppstår når NRK får til samarbeid på tvers av fag og generasjoner. Vi snakker om hvordan seniorer kan legge til rette for at juniorer kan kjenne seg invitert til å bidra. Et verktøy som kringkastingssjefen har hatt mye glede av å bruke kalles pre mortem - en form for etterpåklokskap i forkant. Her inviteres folk til å forestille seg et fatalt utfall et stykke frem i tid, og en refleksjon over hvordan ting kunne gå så galt. Dette blir da en øvelse som skaper ytringsrom for å snakke om mulige mørkesider ved egen utvikling, en befriende sjanse til å lufte kritikk og skepsis.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

You Might Like

The Jordan B. Peterson Podcast
The Jordan B. Peterson Podcast
Dr. Jordan B. Peterson
The Daily Stoic
The Daily Stoic
Daily Stoic | Wondery
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Am I the Genius?
Am I the Genius?
youtube.com/@amithegenius
Coffee Break Spanish
Coffee Break Spanish
Coffee Break Languages
Coffee Break French
Coffee Break French
Coffee Break Languages
Coffee Break Italian
Coffee Break Italian
Coffee Break Languages
Motivational Speeches
Motivational Speeches
Motivational Speeches
Andrew Tate
Andrew Tate
Andrew Tate
Sleep
Sleep
The Engineered Network
Learn Spanish
Learn Spanish
Help Me Learn
audiobooks world
audiobooks world
Audiobook world