פרק 12 | על אחים ואחיות

לצערי, נגמר לנו הזמן

15-03-2023 • 35 mins

מה החשיבות של האחים והאחיות בחיינו?

עד כמה השפעת האחים והאחיות שלנו עלינו ועל המשך חיינו היא מהותית וקריטית?

בואו נדבר על הקשר הכי וותיק בחיינו, שיהיה שם איתנו לתמיד. ועל חווית הרצף והעדות, שמעניקים לנו האחים שלנו.

האם המיתוס, שבכורים מוצלחים יותר באמת נכון, יכול להיות שרוב האסטרונאטים והטייסים הם בכורים?

ומה לגבי הקטנים, ילדי הזקונים? האם הם זורמים, מצחיקים וטובים יותר חברתית?

על תחרות, כבוד, אחריות, משפחתיות, קנאה וכל מה שמתעורר בקבוצה הכי וותיקה בחיינו.

You Might Like

Happy Place
Happy Place
Fearne Cotton
Uncanny
Uncanny
BBC Radio 4
How To Fail With Elizabeth Day
How To Fail With Elizabeth Day
Elizabeth Day and Sony Music Entertainment
Young Again
Young Again
BBC Radio 4
Stuff You Should Know
Stuff You Should Know
iHeartPodcasts
The Girls Bathroom
The Girls Bathroom
Sophia & Cinzia
Modern Wisdom
Modern Wisdom
Chris Williamson
Dad V Girls After Hours
Dad V Girls After Hours
The Fellas Studios
Am I the Jerk?
Am I the Jerk?
youtube.com/amithejerk
The Why Files: Operation Podcast
The Why Files: Operation Podcast
The Why Files: Operation Podcast