Inclusief talent management #150

#ZigZagHR Brainpickings

01-03-2022 • 25 mins

De 21ste eeuw is een eeuw van superdiversiteit. Net zoals merken er niet in slagen om aansluiting te vinden met de superdiverse samenleving en veel mensen zich dus niet (meer) herkennen en niet aangesproken voelen, zo ook worstelen HR professionals daarmee als het gaat over aantrekken, ontwikkelen en engageren van divers talent.

Dat is de insteek van deze aflevering van Brainpickings. Hoe kan je als HR professional of als leidinggevende vandaag aansluiting vinden met de superdiverse samenleving?

Ik kruip daarvoor in het hoofd van Zineb Berrag, want dat is haar specialiteit. Tot voor kort werkte zij bij communicatiebureau Allyens waar ze als communicatiestrateeg merken hielp om zich op een relevante, authentieke en vooral inclusieve manier te positioneren en dat door te trekken in alle communicatie en campagnes die ze delen. Recent maakte ze de overstap naar  Wunderman Thompson. Een podcast over inclusieve communicatie, inclusieve marketing en inclusief talent management.

Reclame en marketing evolueren mee met de samenleving maar kunnen ook de samenleving mee vormgeven, zegt ze. We hebben de mond vol van diversity en inclusion, maar weten we wel wat het echt betekent? Zineb heeft het liever over diversity, equity & inclusion. Je moet eerst de ongelijkheid in het huidige systeem zien en dat willen proberen wegwerken zodat mensen gelijkwaardige kansen krijgen om zich te ontwikkelen en te groeien.

Ze heeft de plaats van diversiteit en inclusie in organisaties zien evolueren in positieve zin: het is een strategische doelstelling aan het worden, gekoppeld aan een meerjarenplan, geen ‘project on the side’. Inclusie rust niet op zelfregulering maar vergt actie, heeft opvolging nodig, ondersteuning en accountability.

En je krijgt 3 tips:

  1. Ken je doelgroep: wie versta je onder divers talent? Belangrijk om te definiëren om in te spelen op de hiaten binnen je bedrijf en zo tot een werkvloer te komen die de samenleving goed weergeeft
  2. Communiceer transparant – jezelf kenbaar maken als inclusieve werkgever is onvoldoende.
  3. Durf experimenteren ook als het gaat over aannemen van talent. Screen je processen. Ga op zoek naar andere recruitment kanalen. Zet partnerships op met actoren die jouw doelgroep al goed kennen. En vooral, staar je niet blind op organisatie fit maar durf ook eens voor een organisatie add te gaan.

Veel kijk- en luisterplezier

+++

Honger naar meer?

  • SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF - https://zigzaghr.be/inschrijving-nieuwsbrief
  • LEES DE ARTIKELS - https://zigzaghr.be/inspiratie/
  • ABONNEER JE OP HET TIJDSCHRIFT - https://zigzaghr.be/tijdschrift/


And don’t forget: it’s a great time to be in HR!

+++

opgenomen op de kantoorboot van #ZigZagHR

You Might Like

The Rest Is Money
The Rest Is Money
Goalhanger Podcasts
The Martin Lewis Podcast
The Martin Lewis Podcast
BBC Radio 5 Live
This is Money Podcast
This is Money Podcast
This is Money
Money Box
Money Box
BBC Radio 4
The Property Podcast
The Property Podcast
Rob Bence and Rob Dix from The Property Hub
The Ramsey Show
The Ramsey Show
Ramsey Network
Eventful Lives
Eventful Lives
Dodge Woodall
Wake Up to Money
Wake Up to Money
BBC Radio 5 Live
The Tim Ferriss Show
The Tim Ferriss Show
Tim Ferriss: Bestselling Author, Human Guinea Pig
Hot Money: The New Narcos
Hot Money: The New Narcos
Pushkin Industries
Jocko Podcast
Jocko Podcast
Jocko DEFCOR Network
Making Money
Making Money
Kindling Media