Vedtatt Schmetatt- Skrev noen referat?

Vedtatt Schmetatt