آسټرالیا هر کال ۷ سانتي متره د آسیا لویې وچې ته نږدې کېږي

SBS Pashto - اس بي اس پښتو

31-01-2024 • 6 mins

په ورستیو کلونو کې ترسره شوې څېړنې ښيي چې آسټرالیا د نقشې په هغه ځای کې موقعیت نلري چېرته چې تاسو فکر کوئ او شمال خوا ته د حرکت په حال کې ده. د آسټرالیا د جغرافیې په اړه مهم معلومات په رپوټ کې اورېدلی شئ.

You Might Like

The Rest Is Politics
The Rest Is Politics
Goalhanger Podcasts
Leading
Leading
Goalhanger Podcasts
Newscast
Newscast
BBC News
Political Currency
Political Currency
Persephonica
Ukraine: The Latest
Ukraine: The Latest
The Telegraph
The Rest Is Money
The Rest Is Money
Goalhanger Podcasts
The Story
The Story
The Times
Page 94: The Private Eye Podcast
Page 94: The Private Eye Podcast
Page 94: The Private Eye Podcast
Today in Focus
Today in Focus
The Guardian
Serial
Serial
Serial Productions & The New York Times
FT News Briefing
FT News Briefing
Financial Times
The Daily
The Daily
The New York Times
Pod Save the UK
Pod Save the UK
Crooked Media