YDAM Podcast

Yngre Danske Akutmedicinere

En podcast om akutmedicin. Vi udforsker specialets placering og udvikling i Danmark og tager vigtige faglige og filosofiske emner op og sætter dem i en evidensbaseret kontekst. read less
Health & FitnessHealth & Fitness
RESUS: Det du ikke lærte i skolen – August 2022 – Fejlkultur
07-08-2022
RESUS: Det du ikke lærte i skolen – August 2022 – Fejlkultur
Løs snak på en teoretisk baggrund om "human factors" og ikke-tekniske færdigheder indenfor det akutmedicinske speciale og lægevirket generelt Læs blogversionen her Emnet for tredje udgivelse i serien er fejlkultur, et emne der påvirker os alle, men som vi også i høj grad selv påvirker gennem vores adfærd. Vi tager bl.a. udgangspunkt i Peters blogs: Erfaringer fra Stockholm: Fejlkultur og #ResusWankersCovid, antifragilitet og compassionate care: En genfødsel? Derudover vil du også kunne læse mere om emnet og andre forbundne emner på vores nye område "The Impostors' Club" "Det du ikke lærte i skolen" bygger i høj grad på det store arbejde som Peter Tagmose Thomsen har lagt i udarbejdelsen af blogs omkring vigtige ikke-tekniske færdigheder indenfor akutmedicinen her på akutmedicineren.dk og vil i starten tage udgangspunkt i de enkelte blogs der allerede foreligger. Der er endnu indenfor den danske akutmedicin ikke mange der har arbejdet med emnet i samme grad som Peter og det er derfor et sandt scoop for RESUS-platformen at han er gået med til at medvirke som medvært i seriens tilbagevendende afsnit. Ikke-tekniske færdigheder og meta-kognition omkring eget virke som læge generelt er indenfor de sidste år kommet mere i rampelyset, men er stadig områder der først og fremmest har brug for at blive bedre belyst, men som vi måske i virkeligheden har endnu mere brug for bliver bragt fra de særligt interesserede professorers støvede kontorer ud på gulvet i klinikken, hvor en bevidsthed omkring emnerne ikke kun kan betyde et større overskud, men potentielt også føre til bedre patientbehandling og øget patientsikkerhed. Har du fået lyst til at læse eller høre flere afsnit af "Det du ikke lærte i skolen" kan du finde dem her.  Som altid er I velkomne til at komme med feedback, som kan gives i form af kommentarer her på siden eller direkte til akutmedicineren@gmail.com
RESUS: Sådan gør de altså i Amerika – August 2022 – Den shockerede patient
07-08-2022
RESUS: Sådan gør de altså i Amerika – August 2022 – Den shockerede patient
Case-gennemgang, hvor vi tager os tiden vi ikke har til daglig til at forberede os på at modtage patienten ud fra kapitler i tekstbøgerne Rosen's og Tintinalli's Læs blogversionen her I dette tredje afsnit af "Sådan gør de altså i Amerika" gennemgår vi modtagelsen af patienten i shock ud fra følgende kapitler: Tintinalli’s sektion 3 Kapitel 12: Approach to Nontraumatic ShockTintinalli’s sektion 3 kapitel 20: Pharmacology of Vasopressors and InotropesRosen's sektion 1 Kapitel 6: Shock "Sådan gør de altså i Amerika" er et nyt initiativ på RESUS-platformen, hvor vi med udgangspunkt i specifikke cases gennemgår kapitler i Tintinalli's og Rosen's Emergency Medicine for at illustrere hvad der i udlandet i hvert fald anses som den korrekte akutmedicinske tilgang til den aktuelle patientcase. Tintinalli's og Rosen's er store (og dyre) bøger, som det trods en varm anbefaling herfra, ikke kan forventes at alle vil hverken kende til eller eje. Af den årsag kommer blogversionen af denne podcastserie også til at fungere som notedeling af vores gennemgang af kapitlerne. Det skal selvfølgelig understreges at der her er tale om international, og særligt amerikansk, teoretisk baggrund for behandlingen og vi henviser selvfølgelig til altid som udgangspunkt at følge lokale og nationale retningslinjer. Med i studiet var endnu en gang ny medvært, Jon Munk Poulsen. Har du fået lyst til at læse eller høre flere afsnit af "Sådan gør de altså i Amerika" kan du finde dem her. Vi inviterer som altid til at I som brugere af platformen kommer med feedback, både i form af ris og ros, så vi kan bruge denne optagelse til at gøre gennemgangene endnu mere anvendelige for jer. Feedback kan gives i form af kommentarer her på siden eller direkte til akutmedicineren@gmail.com
RESUS: Det du ikke lærte i skolen - Juli 2022 - Probabilistisk tankegang
01-07-2022
RESUS: Det du ikke lærte i skolen - Juli 2022 - Probabilistisk tankegang
Løs snak på en teoretisk baggrund om "human factors" og ikke-tekniske færdigheder indenfor det akutmedicinske speciale og lægevirket generelt Læs blogversionen her "Det du ikke lærte i skolen" er en del af den nye struktur på RESUS-platformen, som kommer til at udgøres af 4 tilbagevendende indlægstyper med udgivelse hver 2. måned: "Men hvad betyder det?": Kritisk gennemgang af nye og akutmedicinsk relevante studier ud fra RESUS-tjeklisterne"Sådan gør de altså i Amerika": Teoretisk gennemgang af et afgrænset emne ud fra kapitler i Tintinalli's og Rosen's Emergency Medicine"Det kan jeg da også godt, det der...": Gennemgang af akutmedicinske procedurer ud fra en struktureret og patientsikker tilgang"Det du ikke lærte i skolen": Samtaler om human factors og ikke-tekniske færdigheder indenfor det akutmedicinske speciale "Det du ikke lærte i skolen" bygger i høj grad på det store arbejde som akutmedicinsk wunderkid Peter Tagmose Thomsen har lagt i udarbejdelsen af blogs omkring vigtige ikke-tekniske færdigheder indenfor akutmedicinen her på akutmedicineren.dk og vil i starten tage udgangspunkt i de enkelte blogs der allerede foreligger. Der er endnu indenfor den danske akutmedicin ikke mange der har arbejdet med emnet i samme grad som Peter og det er derfor et sandt scoop for RESUS-platformen at han er gået med til at medvirke som medvært i seriens tilbagevendende afsnit. Ikke-tekniske færdigheder og meta-kognition omkring eget virke som læge generelt er indenfor de sidste år kommet mere i rampelyset, men er stadig områder der først og fremmest har brug for at blive bedre belyst, men som vi måske i virkeligheden har endnu mere brug for bliver bragt fra de særligt interesserede professorers støvede kontorer ud på gulvet i klinikken, hvor en bevidsthed omkring emnerne ikke kun kan betyde et større overskud, men potentielt også føre til bedre patientbehandling og øget patientsikkerhed. Emnet for anden udgivelse i serien er probabilistisk tankegang, endnu en del af emnet "Decision Making". Har du fået lyst til at læse eller høre flere afsnit af "Det du ikke lærte i skolen" kan du finde dem her.  Som altid er I velkomne til at komme med feedback, som kan gives i form af kommentarer her på siden eller direkte til akutmedicineren@gmail.com
RESUS: Men hvad betyder det? - Juli 2022
01-07-2022
RESUS: Men hvad betyder det? - Juli 2022
Kritisk gennemgang af litteratur med fokus på klinisk anvendelighed og hvilke faldgruber vi skal passe på når vi overfører resultaterne til vores egne patienter Læs blogversionen her "Men hvad betyder det?" er en del af den nye struktur på RESUS-platformen, som kommer til at udgøres af 4 tilbagevendende indlægstyper med udgivelse hver 2. måned: "Men hvad betyder det?": Kritisk gennemgang af nye og akutmedicinsk relevante studier ud fra RESUS-tjeklisterne"Sådan gør de altså i Amerika": Teoretisk gennemgang af et afgrænset emne ud fra kapitler i Tintinalli's og Rosen's Emergency Medicine"Det kan jeg da også godt, det der...": Gennemgang af akutmedicinske procedurer ud fra en struktureret og patientsikker tilgang"Det du ikke lærte i skolen": Samtaler om human factors og ikke-tekniske færdigheder indenfor det akutmedicinske speciale "Men hvad betyder det?" er videreførelsen af de tidligere podcasts på RESUS-platformen, hvor vi dykkede helt ned i kødet på et enkelt studie og brugte en hel podcast på at findissekere de enkelte dele af metoderne og de bias og faldgruber det uundgåeligt leder til. Bygget på den feedback vi taknemmeligt har taget imod forsøger vi nu at nå igennem lidt flere studier, med den konsekvens at vi ikke når helt lige så dybt i det enkelte studie, men vi bevarer fortsat den strukturerede kritiske tilgang til artiklerne ved at anvende tjeklisterne i vores egen gennemgang af studierne. Præsentationen af studierne her i podcast- og blogserien vil derfor være et udtræk af det bedste og det vigtigste fra den gennemgang. I denne anden udgave af "Men hvad betyder det?" er vores nye faste medlem af RESUS-teamet, Jon Munk Poulsen, endelig med i studiet og vi gennemgår i fællesskab fire studier der dækker bredt over flere emner: Effekten af ventetider på indlæggelse >4 timer på dødeligheden i akutmodtagelsenPPI for øvre GI-blødning forud for gastroskopi - bør vi give det?Er den modificerede valsalva manøvre mere effektiv end standard valsalva manøvre på SVT?Er der mon noget om at akutafdelingen bliver mere travl når nogen bruger ordet "stille"? Får du ikke stillet din evidens-sult her på siden, så læs vores andre "Men hvad betyder det?" episoder her. Som altid er I meget velkomne til at komme med feedback i kommentarfeltet her på siden eller direkte til akutmedicineren@gmail.com
RESUS: Sådan gør de altså i Amerika - Juli 2022 - Den akut smerteforpinte patient
01-07-2022
RESUS: Sådan gør de altså i Amerika - Juli 2022 - Den akut smerteforpinte patient
Case-gennemgang, hvor vi tager os tiden vi ikke har til daglig til at forberede os på at modtage patienten ud fra kapitler i tekstbøgerne Rosen's og Tintinalli's Læs blogversionen her "Sådan gør de altså i Amerika" er et nyt initiativ på RESUS-platformen, hvor vi med udgangspunkt i specifikke cases gennemgår kapitler i Tintinalli's og Rosen's Emergency Medicine for at illustrere hvad der i udlandet i hvert fald anses som den korrekte akutmedicinske tilgang til den aktuelle patientcase. Tintinalli's og Rosen's er store (og dyre) bøger, som det trods en varm anbefaling herfra, ikke kan forventes at alle vil hverken kende til eller eje. Af den årsag kommer blogversionen af denne podcastserie også til at fungere som notedeling af vores gennemgang af kapitlerne. Det skal selvfølgelig understreges at der her er tale om international, og særligt amerikansk, teoretisk baggrund for behandlingen og vi henviser selvfølgelig til altid som udgangspunkt at følge lokale og nationale retningslinjer. I andet afsnit af "Sådan gør de altså i Amerika" gennemgår vi modtagelsen af den akut smerteforpinte voksne patient ud fra følgende kapitler: Tintinalli’s sektion 5 kapitel 35: Acute Pain ManagementTintinalli’s sektion 5 kapitel 36: Local and regional anesthesia Med i studiet var for første gang ny medvært, Jon Munk Pulsen. Har du fået lyst til at læse eller høre flere afsnit af "Sådan gør de altså i Amerika" kan du finde dem her. Vi håber meget at I som brugere af platformen vil komme med feedback, både i form af ris og ros, så vi kan bruge denne optagelse til at gøre gennemgangene endnu mere anvendelige for jer. Feedback kan gives i form af kommentarer her på siden eller direkte til akutmedicineren@gmail.com
RESUS: Det du ikke lærte i skolen - Marts 2022 - Kognitive Bias
31-03-2022
RESUS: Det du ikke lærte i skolen - Marts 2022 - Kognitive Bias
Læs blogopsummeringen af podcasten her "Det du ikke lærte i skolen" er en del af den nye struktur på RESUS-platformen, som kommer til at udgøres af 4 tilbagevendende indlægstyper med udgivelse hver 2. måned: "Men hvad betyder det?": Kritisk gennemgang af nye og akutmedicinsk relevante studier ud fra RESUS-tjeklisterne"Sådan gør de altså i Amerika": Teoretisk gennemgang af et afgrænset emne ud fra kapitler i Tintinalli's og Rosen's Emergency Medicine"Det kan jeg da også godt, det der...": Gennemgang af akutmedicinske procedurer ud fra en struktureret og patientsikker tilgang"Det du ikke lærte i skolen": Samtaler om human factors og ikke-tekniske færdigheder indenfor det akutmedicinske speciale "Det du ikke lærte i skolen" bygger i høj grad på det store arbejde som akutmedicinsk wunderkid Peter Tagmose Thomsen har lagt i udarbejdelsen af blogs omkring vigtige ikke-tekniske færdigheder indenfor akutmedicinen her på akutmedicineren.dk og vil i starten tage udgangspunkt i de enkelte blogs der allerede foreligger. Der er endnu indenfor den danske akutmedicin ikke mange der har arbejdet med emnet i samme grad som Peter og det er derfor et sandt scoop for RESUS-platformen at han er gået med til at medvirke som medvært i seriens tilbagevendende afsnit. Ikke-tekniske færdigheder og meta-kognition omkring eget virke som læge generelt er indenfor de sidste år kommet mere i rampelyset, men er stadig områder der først og fremmest har brug for at blive bedre belyst, men som vi måske i virkeligheden har endnu mere brug for bliver bragt fra de særligt interesserede professorers støvede kontorer ud på gulvet i klinikken, hvor en bevidsthed omkring emnerne ikke kun kan betyde et større overskud, men potentielt også føre til bedre patientbehandling og øget patientsikkerhed. Første emne i serien er kognitive bias, en del af emnet "Decision Making", som fylder så utroligt meget i vores daglige virke som akutmedicinere.
RESUS: Sådan gør de altså i Amerika - Marts 2022 - Den forgiftede patient
31-03-2022
RESUS: Sådan gør de altså i Amerika - Marts 2022 - Den forgiftede patient
Læs blogopsummeringen af podcasten her "Sådan gør de altså i Amerika" er en del af den nye struktur på RESUS-platformen, som kommer til at udgøres af 4 tilbagevendende indlægstyper med udgivelse hver 2. måned: "Men hvad betyder det?": Kritisk gennemgang af nye og akutmedicinsk relevante studier ud fra RESUS-tjeklisterne"Sådan gør de altså i Amerika": Teoretisk gennemgang af et afgrænset emne ud fra kapitler i Tintinalli's og Rosen's Emergency Medicine"Det kan jeg da også godt, det der...": Gennemgang af akutmedicinske procedurer ud fra en struktureret og patientsikker tilgang"Det du ikke lærte i skolen": Samtaler om human factors og ikke-tekniske færdigheder indenfor det akutmedicinske speciale "Sådan gør de altså i Amerika" er et nyt initiativ på RESUS-platformen, hvor vi med udgangspunkt i specifikke cases gennemgår kapitler i Tintinalli's og Rosen's Emergency Medicine for at illustrere hvad der i udlandet i hvert fald anses som den korrekte akutmedicinske tilgang til den aktuelle patientcase. Tintinalli's og Rosen's er store (og dyre) bøger, som det trods en varm anbefaling herfra, ikke kan forventes at alle vil hverken kende til eller eje. Af den årsag kommer blogversionen af denne podcastserie også til at fungere som notedeling af vores gennemgang af kapitlerne. Det skal selvfølgelig understreges at der her er tale om international, og særligt amerikansk, teoretisk baggrund for behandlingen og vi henviser selvfølgelig til altid som udgangspunkt at følge lokale og nationale retningslinjer. I første afsnit af "Sådan gør de altså i Amerika" gennemgår vi modtagelsen af den forgiftede patient ud fra følgende kapitler: Tintinalli's Emergency Medicine: Sektion 15 - Kapitel 176Rosen's Emergency Medicine: Sektion 2 - Kapitel 139 Med i studiet var introlæge på Køge Akutafdeling, Torkie Frey, som hjælper os igennem casen og den teoretiske gennemgang i denne pilotoptagelse af serien. Vi håber meget at I som brugere af platformen vil komme med feedback, både i form af ris og ros, så vi kan bruge denne optagelse til at gøre gennemgangene endnu mere anvendelige for jer. Feedback kan gives i form af kommentarer her på siden eller direkte til akutmedicineren@gmail.com
RESUS: Men hvad betyder det? - Marts 2022
31-03-2022
RESUS: Men hvad betyder det? - Marts 2022
Find blogopsummeringen af podcasten her "Men hvad betyder det?" er en del af den nye struktur på RESUS-platformen, som kommer til at udgøres af 4 tilbagevendende indlægstyper med udgivelse hver 2. måned: "Men hvad betyder det?": Kritisk gennemgang af nye og akutmedicinsk relevante studier ud fra RESUS-tjeklisterne"Sådan gør de altså i Amerika": Teoretisk gennemgang af et afgrænset emne ud fra kapitler i Tintinalli's og Rosen's Emergency Medicine"Det kan jeg da også godt, det der...": Gennemgang af akutmedicinske procedurer ud fra en struktureret og patientsikker tilgang"Det du ikke lærte i skolen": Samtaler om human factors og ikke-tekniske færdigheder indenfor det akutmedicinske speciale "Men hvad betyder det?" er videreførelsen af de tidligere podcasts på RESUS-platformen, hvor vi dykkede helt ned i kødet på et enkelt studie og brugte en hel podcast på at findissekere de enkelte dele af metoderne og de bias og faldgruber det uundgåeligt leder til. Bygget på den feedback vi taknemmeligt har taget imod forsøger vi nu at nå igennem lidt flere studier, med den konsekvens at vi ikke når helt lige så dybt i det enkelte studie, men vi bevarer fortsat den strukturerede kritiske tilgang til artiklerne ved at anvende tjeklisterne i vores egen gennemgang af studierne. Præsentationen af studierne her i podcast- og blogserien vil derfor være et udtræk af det bedste og det vigtigste fra den gennemgang. I denne første pilotoptagelse af "Men hvad betyder det?" er introlæge fra Køge Akutafdeling, Emilie Fraisse, med i studiet og vi gennemgår i fællesskab fire studier der dækker bredt over flere emner: Konservativ vs. invasiv behandling af lukkede, displacerede humerusskaftsfrakturerRøntgenkontrasts association med nyreskade hos patienter mistænkt for LEModificerede Sgarbossa kriteriers præcision i diagnosen af AKS ved pacet rytmeEffekten af trombolyse hos patienter med intermediær risiko LE Vi håber at I vil tage godt imod den nye struktur og komme med feedback i kommentarfeltet her på siden eller direkte til akutmedicineren@gmail.com
Intro til den nye RESUS-platform
31-03-2022
Intro til den nye RESUS-platform
RESUS står overfor en stor omvæltning! I dette korte introafsnit kan du møde ny medvært på podcasten, Jon Munk Poulsen, som fremover vil joine Emil Ejersbo Iversen i studiet. I den forbindelse er der lagt op til en ambitiøs overhaling af hele strukturen for RESUS-platformen, som fremadrettet kommer til at udgøres primært af 4 elementer, som udgives i en bunke, hver 2. måned. Hvert element tackler et område af det akutmedicinske speciale:  "Men hvad betyder det?": Kritisk gennemgang af nye og akutmedicinsk relevante studier ud fra RESUS-tjeklisterne"Sådan gør de altså i Amerika": Teoretisk gennemgang af et afgrænset emne ud fra kapitler i Tintinalli's og Rosen's Emergency Medicine"Det kan jeg da også godt, det der...": Gennemgang af akutmedicinske procedurer ud fra en struktureret og patientsikker tilgang"Det du ikke lærte i skolen": Samtaler om human factors og ikke-tekniske færdigheder indenfor det akutmedicinske speciale Du kan således fremover forvente hyppigere og langt mere strukturerede udgivelser, hvor du som lytter ved hvad du kan forvente og som forhåbentligt vil kunne bidrage med værdifuld indsigt i Danmarks fedeste speciale!  Hvert element får en medfølgende blogopsummering, der som altid kan findes på hjemmesiden www.akutmedicineren.dk/resus og som altid er vi meget interesserede i at høre din feedback, da det kun er ud fra den at vi kan forbedre platformen og gøre den mere relevant for dig som lytter. Så smid en kommentar på en blogsene eller send din feedback direkte til akutmedicineren@gmail.com!