ההיסטוריה של הרכבות

היסטוריה לילדים History for children

31-10-2023 • 31 mins

הרכבת שינתה את העולם שלנו מקצה לקצה. אבל מי המציא את הרכבת? כמה מהר היא נסעה לפני מאה וחמישים שנה? מתי בנו את הרכבת הראשונה בארץ ישראל, מה הרכבת הארוכה בהיסטוריה  וגם האם יש רכבת מהירה יותר ממטוס?

קריינות: יובל מלחי
מחקר וכתיבה: דינה בר מנחם ויובל מלחי
עיצוב פסקול ומיקס: רחל רפאלי
עריכת לשון: דינה בר מנחם
הפקה: איל שינדלר, טל ניסן ורני שחר

See omnystudio.com/listener for privacy information.

You Might Like

The Jordan B. Peterson Podcast
The Jordan B. Peterson Podcast
Dr. Jordan B. Peterson
The Daily Stoic
The Daily Stoic
Daily Stoic | Wondery
Coffee Break French
Coffee Break French
Coffee Break Languages
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Coffee Break Spanish
Coffee Break Spanish
Coffee Break Languages
Am I the Genius?
Am I the Genius?
youtube.com/@amithegenius
Coffee Break Italian
Coffee Break Italian
Coffee Break Languages
Motivational Speeches
Motivational Speeches
Motivational Speeches
Andrew Tate
Andrew Tate
Andrew Tate
audiobooks world
audiobooks world
Audiobook world
Learn Spanish
Learn Spanish
Help Me Learn