Näkökulmia ihmiskeskeisyyteen

Valtiovarainministeriö

Näkökulmia ihmiskeskeisyyteen -podcastissa syvennytään siihen, mistä ihmiskeskeisyydessä on kyse. Lähestymme ihmiskeskeisyyttä eri näkökulmista mielenkiintoisten vieraiden kanssa. Podcast on osa AuroraAI-tekoälyohjelmaa, jonka tavoitteena on luoda entistä paremmat edellytykset sille, että ihminen löytää tarvitsemansa palvelut elämän eri tapahtumissa ja tilanteissa. Ohjelmassa kehitetään mahdollistavaa teknologiaa, toimintamalli ja edistetään oppimista ja osaamista. AuroraAI:n visiona on ihmiskeskeinen, tekoälyä hyödyntävä yhteiskunta. Ohjelmaa ohjaa ja rahoittaa valtiovarainministeriö. Lue lisää AuroraAI-tekoälyohjelmasta: https://vm.fi/tekoalyohjelma-auroraai read less
GovernmentGovernment