1. Hôn nhân có thể thất bại nhưng ly hôn phải thành công

Chuyện Yêu Radio

12-02-2022 • 25 mins

Hôn nhân có thể thất bại nhưng ly hôn phải thành công các bạn nhé. Hãy chia tay nhau trong sự biết ơn. Cảm ơn người ấy vì đã cùng đồng hành với mình trong một chặng đường thật nhiều ý nghĩa.
Đây là một chia sẻ của tôi trong chuyên mục "Chuyện Đêm Muộn".
Nếu bạn đang đối diện với một cuộc chia tay buồn trong tình yêu hay hôn nhân thì bạn cần nghe radio này.

📔 Khóa học "Thuận Vợ Thuận Chồng"
Khóa học MIỄN PHÍ giúp mọi ông chồng bà vợ khắp Việt Nam trở nên hòa thuận và yêu thương nhau hơn

💛 Sách: Nghệ Thuật Tình Ái & 69 Nơi Yêu
Đây là 2 cuốn sách phải có của những người khát khao yêu và được yêu. Phiên bản Ebook - PDF

Disclaimer: This post contains affiliate links. If you make a purchase, I may receive a commission at no extra cost to you.

You Might Like

The Jordan B. Peterson Podcast
The Jordan B. Peterson Podcast
Dr. Jordan B. Peterson
The Daily Stoic
The Daily Stoic
Daily Stoic | Wondery
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Coffee Break French
Coffee Break French
Coffee Break Languages
Coffee Break Spanish
Coffee Break Spanish
Coffee Break Languages
Learning As I Go
Learning As I Go
Scott Thomas
Coffee Break Italian
Coffee Break Italian
Coffee Break Languages
Am I the Genius?
Am I the Genius?
youtube.com/@amithegenius
Motivational Speeches
Motivational Speeches
Motivational Speeches
audiobooks world
audiobooks world
Audiobook world
Spanish for Beginners
Spanish for Beginners
Linguistica 360