2. Hẹn hò thời hiện đại

Chuyện Yêu Radio

12-02-2022 • 33 mins

Để tìm được người yêu hay bạn đời như ý thì chúng ta phải đầu tư đấy các bạn ạ. Đầu tư THỜI GIAN và TÀI CHÍNH. Đừng phó mặc cho việc gặp gỡ/hẹn hò để nên duyên vợ chồng là duyên phận.  DUYÊN PHẬN chỉ là tên của một bài hát thôi!

📔 Khóa học "Thuận Vợ Thuận Chồng"
Khóa học MIỄN PHÍ giúp mọi ông chồng bà vợ khắp Việt Nam trở nên hòa thuận và yêu thương nhau hơn

💛 Sách "Nghệ Thuật Tình Ái" + "69 Nơi Yê
Đây là 2 cuốn sách phải có của những người khát khao yêu và được yêu. Phiên bản Ebook - PDF

Disclaimer: This post contains affiliate links. If you make a purchase, I may receive a commission at no extra cost to you.

You Might Like

The Jordan B. Peterson Podcast
The Jordan B. Peterson Podcast
Dr. Jordan B. Peterson
The Daily Stoic
The Daily Stoic
Daily Stoic | Wondery
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Coffee Break French
Coffee Break French
Coffee Break Languages
Coffee Break Spanish
Coffee Break Spanish
Coffee Break Languages
Learning As I Go
Learning As I Go
Scott Thomas
Am I the Genius?
Am I the Genius?
youtube.com/@amithegenius
Coffee Break Italian
Coffee Break Italian
Coffee Break Languages
Motivational Speeches
Motivational Speeches
Motivational Speeches
Sleep
Sleep
The Engineered Network
audiobooks world
audiobooks world
Audiobook world