Hobby part 1 - Định nghĩa về hobby

Bay Di Bay Ve

10-11-2022 • 31 mins

Nhân dịp mùa đông Canada ấm hơn cho thanh niên Linh Trần, chúng ta lại có dịp bàn về sở thích của các anh em!

Khoa, Quân, Linh và Huy tranh luận về sở thích, định nghĩa và những mục đích tốt của nó. Quân nhấn mạnh một số quan điểm về sở thích và gói chặt phạm trù của sở thích lại. Cuối cùng, cả team cùng bàn về việc liệu sở thích nó có đi kèm với đam mê hay không, hay chỉ là để thỏa mãn sự tò mò của bản thân?

Cùng nhảy vào lắng nghe chúng mình và comment ý kiến của các bạn nhé!

You Might Like

Uncanny
Uncanny
BBC Radio 4
Happy Place
Happy Place
Fearne Cotton
Miss Me?
Miss Me?
BBC Sounds
Life with Nat
Life with Nat
Keep It Light Media
How To Fail With Elizabeth Day
How To Fail With Elizabeth Day
Elizabeth Day and Sony Music Entertainment
The Girls Bathroom
The Girls Bathroom
Sophia & Cinzia
Stuff You Should Know
Stuff You Should Know
iHeartPodcasts
Dad V Girls After Hours
Dad V Girls After Hours
The Fellas Studios
Modern Wisdom
Modern Wisdom
Chris Williamson
Am I the Jerk?
Am I the Jerk?
youtube.com/amithejerk
The Why Files: Operation Podcast
The Why Files: Operation Podcast
The Why Files: Operation Podcast
A Muslim & A Jew Go There
A Muslim & A Jew Go There
Instinct Productions