Generalist vs specialist

Bay Di Bay Ve

18-02-2023 • 43 mins

Nên đi học và rèn luyện để trở thành chuyên viên hay trở thành 1 người biết nhiều mảng khác nhau nhưng mỗi mảng 1 tí? Cả 2 hướng phát triển này đều có những lợi hại riêng, và những tính cách cần thiết để phát triển theo từng hướng. Hãy nghe phân tích của bọn mình, cũng như khách mời đặc biệt đến với tập này nhé.

You Might Like

Uncanny
Uncanny
BBC Radio 4
Happy Place
Happy Place
Fearne Cotton
Miss Me?
Miss Me?
BBC Sounds
Life with Nat
Life with Nat
Keep It Light Media
How To Fail With Elizabeth Day
How To Fail With Elizabeth Day
Elizabeth Day and Sony Music Entertainment
Stuff You Should Know
Stuff You Should Know
iHeartPodcasts
The Girls Bathroom
The Girls Bathroom
Sophia & Cinzia
Dad V Girls After Hours
Dad V Girls After Hours
The Fellas Studios
Am I the Jerk?
Am I the Jerk?
youtube.com/amithejerk
Modern Wisdom
Modern Wisdom
Chris Williamson
The Why Files: Operation Podcast
The Why Files: Operation Podcast
The Why Files: Operation Podcast
Rosebud with Gyles Brandreth
Rosebud with Gyles Brandreth
Gyles Brandreth / Plain Jaine Productions / Keep It Light Media