Vui chơi trong lúc đi du học

Bay Di Bay Ve

08-12-2022 • 28 mins

Lại là mình, Linh đây, và lại là bàn về chủ đề chơi bời let's gooooo

Huy xin cáo ốm nhưng anh em vẫn sẽ turn up cùng topic chủ đề vui chơi "lành mạnh" để đi kèm với topic hobby của kì trước. Anh em bàn về những cú sốc về thú vui chơi đùa ở nước sở tại với đôi giày đá bóng bỏ xó của Khoa. Quân đồng cảm với kinh nghiệm không được chơi đàn ở Hà Lan. Còn ở đầu cầu Canada, Linh cho những cảm nhận tương tự và bàn về những lý do liên quan đến văn hóa cũng như mindset của các du học sinh. Chủ đề tiền cùng được lôi lên để anh em cùng mổ xẻ bàn luận.

Mọi người lại cùng tranh luận một chút về chủ đề ăn nhậu, đi du lịch so với những thú vui mang tính chất xây dựng kĩ năng hơn, và kết bài cùng với sự đồng tình về sự quan trọng của một cộng đồng chung sở thích.

Cùng lắng nghe với bọn mình nhé!


You Might Like

Happy Place
Happy Place
Fearne Cotton
Uncanny
Uncanny
BBC Radio 4
Miss Me?
Miss Me?
BBC Sounds
Life with Nat
Life with Nat
Keep It Light Media
How To Fail With Elizabeth Day
How To Fail With Elizabeth Day
Elizabeth Day and Sony Music Entertainment
The Girls Bathroom
The Girls Bathroom
Sophia & Cinzia
Stuff You Should Know
Stuff You Should Know
iHeartPodcasts
Dad V Girls After Hours
Dad V Girls After Hours
The Fellas Studios
Am I the Jerk?
Am I the Jerk?
youtube.com/amithejerk
The Why Files: Operation Podcast
The Why Files: Operation Podcast
The Why Files: Operation Podcast
Modern Wisdom
Modern Wisdom
Chris Williamson
Rosebud with Gyles Brandreth
Rosebud with Gyles Brandreth
Gyles Brandreth / Plain Jaine Productions / Keep It Light Media