Đi du học về VN là tự động lên làm manager?

Bay Di Bay Ve

19-10-2022 • 34 mins

Linh đặt một câu hỏi mà dường như bạn nào đi du học từ nước ngoài về VN đều thắc mắc: về VN xin việc thì có dễ dàng được vị trí quản lý (Manager) hay không?

2 chuyên gia VN của chúng mình là Khoa và Huy cùng giải đáp những định kiến của việc làm quản lý, cũng như đưa ra các lập luận ủng hộ / phản bác quan điểm. Mong là ý kiến của chúng mình sẽ cho các bạn xem / nghe podcast có cái nhìn tổng quan hơn về việc đi làm ở VN nhé!

You Might Like

Happy Place
Happy Place
Fearne Cotton
Uncanny
Uncanny
BBC Radio 4
Miss Me?
Miss Me?
BBC Sounds
Life with Nat
Life with Nat
Keep It Light Media
How To Fail With Elizabeth Day
How To Fail With Elizabeth Day
Elizabeth Day and Sony Music Entertainment
The Girls Bathroom
The Girls Bathroom
Sophia & Cinzia
Stuff You Should Know
Stuff You Should Know
iHeartPodcasts
Dad V Girls After Hours
Dad V Girls After Hours
The Fellas Studios
Am I the Jerk?
Am I the Jerk?
youtube.com/amithejerk
The Why Files: Operation Podcast
The Why Files: Operation Podcast
The Why Files: Operation Podcast
Modern Wisdom
Modern Wisdom
Chris Williamson
Rosebud with Gyles Brandreth
Rosebud with Gyles Brandreth
Gyles Brandreth / Plain Jaine Productions / Keep It Light Media