Tiết Kiệm vs Trải Nghiệm

Bay Di Bay Ve

03-10-2022 • 37 mins

Trong lúc học thì mình nên tiết kiệm từng đồng hay nên tiêu hết sạch rồi kiếm lại tiền? Hãy nghe 2 ý kiến hoàn toàn đối ngược nhau để xem có gì thú vị nhé

You Might Like

Uncanny
Uncanny
BBC Radio 4
Happy Place
Happy Place
Fearne Cotton
Miss Me?
Miss Me?
BBC Sounds
Life with Nat
Life with Nat
Keep It Light Media
How To Fail With Elizabeth Day
How To Fail With Elizabeth Day
Elizabeth Day and Sony Music Entertainment
Stuff You Should Know
Stuff You Should Know
iHeartPodcasts
The Girls Bathroom
The Girls Bathroom
Sophia & Cinzia
Dad V Girls After Hours
Dad V Girls After Hours
The Fellas Studios
Am I the Jerk?
Am I the Jerk?
youtube.com/amithejerk
Modern Wisdom
Modern Wisdom
Chris Williamson
The Why Files: Operation Podcast
The Why Files: Operation Podcast
The Why Files: Operation Podcast
Rosebud with Gyles Brandreth
Rosebud with Gyles Brandreth
Gyles Brandreth / Plain Jaine Productions / Keep It Light Media