Sẽ thay đổi điều gì nếu quay lại thời chuẩn bị đi du học?

Bay Di Bay Ve

08-12-2022 • 27 mins

Ay yo ay yo~ Lại chào đón mọi người quay trở lại với podcast Bay Đi Bay Về và ở tập này Quân, Khoa và Huy sẽ hoài niệm về lúc cả đội mới chân ướt chân ráo đi du học. Anh em cùng đặt câu hỏi là nếu quay ngược lại thời gian được trở về quá khứ thì sẽ thay đổi điều gì?  Các cậu ấm tiếp tục nói về những sự tình cờ và ngẫu nhiên của Huy. Quân nhớ lại những sự gấp rút và những-kế-hoạch-B của quá trình qua Hà Lan. Khoa cũng đóng góp lửa vào câu chuyện khi bàn về những sự nôn nóng khó chịu trong quá trình "đợi" được đi du học.

Và cuối cùng, anh em lại nói tiếp về những giải pháp cũng như những sự chấp nhận tình huống kèm nhưng sẽ thay đổi về mindset.

Enjoy!You Might Like

Uncanny
Uncanny
BBC Radio 4
Happy Place
Happy Place
Fearne Cotton
Miss Me?
Miss Me?
BBC Sounds
Life with Nat
Life with Nat
Keep It Light Media
How To Fail With Elizabeth Day
How To Fail With Elizabeth Day
Elizabeth Day and Sony Music Entertainment
The Girls Bathroom
The Girls Bathroom
Sophia & Cinzia
Stuff You Should Know
Stuff You Should Know
iHeartPodcasts
Dad V Girls After Hours
Dad V Girls After Hours
The Fellas Studios
Modern Wisdom
Modern Wisdom
Chris Williamson
Am I the Jerk?
Am I the Jerk?
youtube.com/amithejerk
The Why Files: Operation Podcast
The Why Files: Operation Podcast
The Why Files: Operation Podcast
A Muslim & A Jew Go There
A Muslim & A Jew Go There
Instinct Productions