Hobby part 2 - Làm sao để tìm hobby khi không biết mình thích gì?

Bay Di Bay Ve

18-11-2022 • 34 mins

Tiếp nối phần 1 khi bốn anh em nói về sở thích, cả đội cùng bàn luận cách tìm được sở thích chân ái của mình! Khoa vạch ra chân lý thử nghiệm tìm tòi. Quân đưa ra một ví dụ của một người bạn để anh em cùng nhau tranh luận về con đường đi tìm hobby cũng như những trở ngại về mặt tài chính. Một lần nữa, Khoa phun châu nhả ngọc về sự quan trọng của thái độ khi đang trải nghiệm các sở thích.

Cuối cùng, host Quân nhắn nhủ với khán thính giả về sự mở lòng trong quá trình tìm hiểu sở thích dù lớn hay nhỏ.

Cùng anh em bàn bạc và hoàn thiện chủ đề hobby lần này nhé!

You Might Like

Happy Place
Happy Place
Fearne Cotton
Uncanny
Uncanny
BBC Radio 4
Miss Me?
Miss Me?
BBC Sounds
Life with Nat
Life with Nat
Keep It Light Media
How To Fail With Elizabeth Day
How To Fail With Elizabeth Day
Elizabeth Day and Sony Music Entertainment
The Girls Bathroom
The Girls Bathroom
Sophia & Cinzia
Stuff You Should Know
Stuff You Should Know
iHeartPodcasts
Dad V Girls After Hours
Dad V Girls After Hours
The Fellas Studios
Am I the Jerk?
Am I the Jerk?
youtube.com/amithejerk
The Why Files: Operation Podcast
The Why Files: Operation Podcast
The Why Files: Operation Podcast
Modern Wisdom
Modern Wisdom
Chris Williamson
Rosebud with Gyles Brandreth
Rosebud with Gyles Brandreth
Gyles Brandreth / Plain Jaine Productions / Keep It Light Media