Học tiếng Tây Ban Nha: Bức thư Steve Jobs gửi chính mình

Máy gia tốc học tiếng Tây Ban Nha

12-07-2023 • 3 mins

Dưới đây là những suy ngẫm về cuộc đời ông, từ Steve Jobs, từ bức thư ông viết cho chính mình, một tháng trước khi qua đời.

Tập này giới thiệu cho bạn các cụm từ được lặp lại bằng tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha để cải thiện vốn từ vựng tiếng Tây Ban Nha và giúp bạn diễn đạt bằng tiếng Tây Ban Nha.

Các tập này nhằm mục đích đi kèm và đẩy nhanh quá trình học tiếng Tây Ban Nha hiện tại của bạn, cho dù bạn đang sử dụng một ứng dụng như DuoLingo hay bạn đang đăng ký vào một lớp học tiếng Tây Ban Nha trang trọng hơn. Bạn càng tiếp xúc nhiều với âm thanh tiếng Tây Ban Nha thì bạn sẽ học càng nhanh.

Xem danh sách đầy đủ các cụm từ tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha trong tập này.

Liên hệ với chúng tôi với phản hồi và ý tưởng: languagelearningaccelerator@gmail.com

Các cụm từ trong tập này:

 • Tôi trồng ít thức ăn tôi ăn
 • và đối với những hạt giống nhỏ mà tôi trồng, tôi không hề nhân giống hay hoàn thiện hạt giống.
 • Tôi không tự may quần áo cho mình.
 • Tôi nói một ngôn ngữ mà tôi không phát minh ra hoặc cải tiến
 • Tôi đã không khám phá ra toán học tôi sử dụng.
 • Tôi được bảo vệ bởi các quyền tự do và luật pháp mà tôi không hề nghĩ tới
 • và không luật hóa
 • và không thi hành hoặc xét xử
 • Tôi cảm động bởi âm nhạc mà tôi không tự tạo ra.
 • Khi tôi cần được chăm sóc y tế, tôi bất lực để có thể sống sót.
 • Tôi không phát minh ra bóng bán dẫn
 • bộ vi xử lý
 • lập trình hướng đối tượng
 • hoặc hầu hết công nghệ tôi làm việc cùng
 • Tôi yêu và ngưỡng mộ giống loài của mình, dù còn sống hay đã chết
 • Tôi hoàn toàn phụ thuộc vào họ cho cuộc sống và hạnh phúc của tôi.
 • Steve Jobs, ngày 2 tháng 9 năm 2010

You Might Like

The Jordan B. Peterson Podcast
The Jordan B. Peterson Podcast
Dr. Jordan B. Peterson
The Daily Stoic
The Daily Stoic
Daily Stoic | Wondery
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Coffee Break Spanish
Coffee Break Spanish
Coffee Break Languages
Coffee Break French
Coffee Break French
Coffee Break Languages
Learning As I Go
Learning As I Go
Scott Thomas
Coffee Break Italian
Coffee Break Italian
Coffee Break Languages
Am I the Genius?
Am I the Genius?
youtube.com/@amithegenius
Motivational Speeches
Motivational Speeches
Motivational Speeches
audiobooks world
audiobooks world
Audiobook world