Học tiếng Tây Ban Nha: Từ vựng: Ngày, Tháng và Mùa

Máy gia tốc học tiếng Tây Ban Nha

27-06-2023 • 2 mins

Một tập từ vựng đặc biệt, gọi tên ngày, tháng, mùa.

Tập này giới thiệu cho bạn các cụm từ được lặp lại bằng tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha để cải thiện vốn từ vựng tiếng Tây Ban Nha và giúp bạn diễn đạt bằng tiếng Tây Ban Nha.

Các tập này nhằm mục đích đi kèm và đẩy nhanh quá trình học tiếng Tây Ban Nha hiện tại của bạn, cho dù bạn đang sử dụng một ứng dụng như DuoLingo hay bạn đang đăng ký vào một lớp học tiếng Tây Ban Nha trang trọng hơn. Bạn càng tiếp xúc nhiều với âm thanh tiếng Tây Ban Nha thì bạn sẽ học càng nhanh.

Xem danh sách đầy đủ các cụm từ tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha trong tập này.

Liên hệ với chúng tôi với phản hồi và ý tưởng: languagelearningaccelerator@gmail.com

Các cụm từ trong tập này:

 • Các ngày trong tuần
 • Thứ hai
 • Thứ ba
 • Thứ Tư
 • Thứ năm
 • Thứ sáu
 • Thứ bảy
 • Chủ nhật
 • Các tháng trong năm
 • Tháng một tháng hai tháng Ba
 • Tháng tư, tháng năm, tháng sáu
 • Tháng Bảy tháng Tám Tháng Chín
 • Tháng Mười Tháng Mười Một Tháng Mười Hai
 • Các mùa trong năm
 • Xuân, hạ, thu, đông

You Might Like

The Jordan B. Peterson Podcast
The Jordan B. Peterson Podcast
Dr. Jordan B. Peterson
The Daily Stoic
The Daily Stoic
Daily Stoic | Wondery
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Coffee Break Spanish
Coffee Break Spanish
Coffee Break Languages
Coffee Break French
Coffee Break French
Coffee Break Languages
Learning As I Go
Learning As I Go
Scott Thomas
Coffee Break Italian
Coffee Break Italian
Coffee Break Languages
Am I the Genius?
Am I the Genius?
youtube.com/@amithegenius
Motivational Speeches
Motivational Speeches
Motivational Speeches
audiobooks world
audiobooks world
Audiobook world