Học tiếng Tây Ban Nha: Nhận trợ giúp 1

Máy gia tốc học tiếng Tây Ban Nha

15-06-2023 • 2 mins

Một chút trợ giúp với việc yêu cầu giúp đỡ!

Tập này giới thiệu cho bạn các cụm từ được lặp lại bằng tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha để cải thiện vốn từ vựng tiếng Tây Ban Nha và giúp bạn diễn đạt bằng tiếng Tây Ban Nha.

Các tập này nhằm mục đích đi kèm và đẩy nhanh quá trình học tiếng Tây Ban Nha hiện tại của bạn, cho dù bạn đang sử dụng một ứng dụng như DuoLingo hay bạn đang đăng ký vào một lớp học tiếng Tây Ban Nha trang trọng hơn. Bạn càng tiếp xúc nhiều với âm thanh tiếng Tây Ban Nha thì bạn sẽ học càng nhanh.

Xem danh sách đầy đủ các cụm từ tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha trong tập này.

Liên hệ với chúng tôi với phản hồi và ý tưởng: languagelearningaccelerator@gmail.com

Các cụm từ trong tập này:

 • Xin lỗi.
 • Tôi cần giúp đỡ.
 • Vui lòng.
 • Tôi không hiểu.
 • Bạn có thể giúp tôi được không?
 • Tôi có một câu hỏi.
 • Bạn có nói được tiếng Việt không?
 • Tôi chỉ biết nói một chút tiếng Tây Ban Nha.
 • Bạn có thể nhắc lại điều đó được không?
 • Bạn có thể giải thích điều đó một lần nữa?
 • Bạn có thể nói to hơn được không?
 • Bạn có thể nói chậm hơn được không?
 • Bạn có thể đánh vần nó không?
 • Bạn có thể viết điều đó ra cho tôi được không?
 • Bạn phát âm từ này như thế nào?
 • Bạn gọi điều này trong tiếng Tây Ban Nha là gì?

You Might Like

The Jordan B. Peterson Podcast
The Jordan B. Peterson Podcast
Dr. Jordan B. Peterson
The Daily Stoic
The Daily Stoic
Daily Stoic | Wondery
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Coffee Break French
Coffee Break French
Coffee Break Languages
Coffee Break Spanish
Coffee Break Spanish
Coffee Break Languages
Learning As I Go
Learning As I Go
Scott Thomas
Am I the Genius?
Am I the Genius?
youtube.com/@amithegenius
Coffee Break Italian
Coffee Break Italian
Coffee Break Languages
Motivational Speeches
Motivational Speeches
Motivational Speeches
audiobooks world
audiobooks world
Audiobook world
Sleep
Sleep
The Engineered Network