Học tiếng Tây Ban Nha: Ra lệnh

Máy gia tốc học tiếng Tây Ban Nha

22-07-2023 • 1 min

Tập này giới thiệu cho bạn các cụm từ được lặp lại bằng tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha để cải thiện vốn từ vựng tiếng Tây Ban Nha và giúp bạn diễn đạt bằng tiếng Tây Ban Nha.

Các tập này nhằm mục đích đi kèm và đẩy nhanh quá trình học tiếng Tây Ban Nha hiện tại của bạn, cho dù bạn đang sử dụng một ứng dụng như DuoLingo hay bạn đang đăng ký vào một lớp học tiếng Tây Ban Nha trang trọng hơn. Bạn càng tiếp xúc nhiều với âm thanh tiếng Tây Ban Nha thì bạn sẽ học càng nhanh.

Xem danh sách đầy đủ các cụm từ tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha trong tập này.

Liên hệ với chúng tôi với phản hồi và ý tưởng: languagelearningaccelerator@gmail.com

Các cụm từ trong tập này:

 • Ngồi với tôi.
 • Nói chuyện với tôi.
 • Lắng nghe tôi.
 • Đi với tôi.
 • Đến đây!
 • Tránh ra một bên!
 • Bạn thử nó!
 • Đừng chạm vào đó!
 • Đừng chạm vào tôi!
 • Đừng theo tôi.
 • Biến đi!
 • Để tôi yên!
 • Sự trở lại!
 • Hãy nói chuyện với tôi bằng tiếng Tây Ban Nha!
 • Hãy nghe lại podcast này!

You Might Like

The Jordan B. Peterson Podcast
The Jordan B. Peterson Podcast
Dr. Jordan B. Peterson
The Daily Stoic
The Daily Stoic
Daily Stoic | Wondery
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Coffee Break French
Coffee Break French
Coffee Break Languages
Coffee Break Spanish
Coffee Break Spanish
Coffee Break Languages
Learning As I Go
Learning As I Go
Scott Thomas
Am I the Genius?
Am I the Genius?
youtube.com/@amithegenius
Coffee Break Italian
Coffee Break Italian
Coffee Break Languages
Motivational Speeches
Motivational Speeches
Motivational Speeches
Sleep
Sleep
The Engineered Network
audiobooks world
audiobooks world
Audiobook world