Học tiếng Tây Ban Nha: Thời tiết

Máy gia tốc học tiếng Tây Ban Nha

25-06-2023 • 2 mins

Các cụm từ hữu ích để hỏi về thời tiết và mô tả thời tiết.

Tập này giới thiệu cho bạn các cụm từ được lặp lại bằng tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha để cải thiện vốn từ vựng tiếng Tây Ban Nha và giúp bạn diễn đạt bằng tiếng Tây Ban Nha.

Các tập này nhằm mục đích đi kèm và đẩy nhanh quá trình học tiếng Tây Ban Nha hiện tại của bạn, cho dù bạn đang sử dụng một ứng dụng như DuoLingo hay bạn đang đăng ký vào một lớp học tiếng Tây Ban Nha trang trọng hơn. Bạn càng tiếp xúc nhiều với âm thanh tiếng Tây Ban Nha thì bạn sẽ học càng nhanh.

Xem danh sách đầy đủ các cụm từ tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha trong tập này.

Liên hệ với chúng tôi với phản hồi và ý tưởng: languagelearningaccelerator@gmail.com

Các cụm từ trong tập này:

 • Thời tiết hôm nay như thế nào?
 • Mặt trời đang chiếu sáng và bầu trời trong xanh.
 • Đó là một ngày đẹp trời với bầu trời trong xanh và gió nhẹ.
 • Mây đang tụ lại và có vẻ như trời sẽ sớm mưa.
 • Đó là một ngày se lạnh và gió thổi mạnh.
 • Thời tiết có sương mù và tầm nhìn khá thấp.
 • Trong khu vực có giông rải rác.
 • chuẩn bị cho mưa lớn và sấm sét.
 • Trời đang mưa.
 • Chúng ta hãy đợi cho đến khi tạnh mưa trước khi ra ngoài.
 • Trời trở lạnh hơn và có thể có tuyết tối nay.
 • Có một cơn bão lớn đang tới.
 • Ngoài kia đang có bão tuyết!
 • Chúng ta hãy ở bên trong và âu yếm.
 • Thời tiết ngày mai thế nào?

You Might Like

The Jordan B. Peterson Podcast
The Jordan B. Peterson Podcast
Dr. Jordan B. Peterson
The Daily Stoic
The Daily Stoic
Daily Stoic | Wondery
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Coffee Break French
Coffee Break French
Coffee Break Languages
Coffee Break Spanish
Coffee Break Spanish
Coffee Break Languages
Learning As I Go
Learning As I Go
Scott Thomas
Coffee Break Italian
Coffee Break Italian
Coffee Break Languages
Am I the Genius?
Am I the Genius?
youtube.com/@amithegenius
Motivational Speeches
Motivational Speeches
Motivational Speeches
audiobooks world
audiobooks world
Audiobook world
Spanish for Beginners
Spanish for Beginners
Linguistica 360