Podlediadau Hywel Dda Podcasts

John Ewart

Celebrating the people within the Hywel Dda community : Dathlu'r bobl yng nghymuned Hywel Dda read less
Health & FitnessHealth & Fitness
Euryl Howells
13-09-2021
Euryl Howells
“Preparing for the podcast gave me the opportunity to reflect on my personal experience that included ruminations and observations shared with me and the team as professional pastoral givers on behalf of the health board. The pandemic saw us all exploring emotions and how it affected our spiritual wellbeing and normal anchors and mechanisms including faith often had the pendulum repercussion response. Personally, sharing the podcasts will offer knowledge and highlight the experiences of the COVID-19 on a cross section of staff and this sharing will improve communication among employees, both intradepartmental and interdepartmental and with management and executives.  This is essential to achieve future success, as hopefully the information will facilitate decision-making build on learning that will stimulate cultural change and innovation.” Rhoddodd paratoi ar gyfer y podlediad gyfle i mi fyfyrio ar fy mhrofiad personol a oedd yn cynnwys cnoi cil ar arsylwadau a rannwyd gyda mi a'r tîm fel rhoddwyr bugeiliol proffesiynol ar ran y Bwrdd Iechyd. Gwelodd y pandemig ni i gyd yn archwilio emosiynau a sut roedd yn effeithio ar ein lles ysbrydol ac yn aml roedd angorau a mecanweithiau arferol gan gynnwys ffydd yn cael ymateb symudol pendil (pendulum) Bydd rhannu'r podlediadau cynnig gwybodaeth ac yn tynnu sylw at brofiadau COVID-19 ar groestoriad o staff a bydd y rhannu’r wybodaeth yn gwella dealldwriaeth cyfathrebu ymhlith gweithwyr, yn rhyngadrannol a chyda rheolwyr a swyddogion gweithredol. Mae hyn yn hanfodol er mwyn sicrhau llwyddiant ac i adeliadu timau at y dyfodol. Gobeithio y bydd y wybodaeth yn hwyluso'r broses o wneud penderfyniadau gan adeiladu ar ddysgu a fydd yn ysgogi newid diwylliannol ac ymateb yn fafriol at arloesi camau pendant i’r dyfodol a chofio fod angen i ni ddilyn y ffurf o CARU C       Caredig – o’n hunain a pawb o’n cwmpas A       Adlewyrchu  - cymeryd amser i wneud hynny, perchen y teimladau R       Rheoli - i wybod fod sianellu i helpu - cymeryd cyfrifoldeb dros eich hunan U       Unol - gyda’n gilydd – un cymuned fel Bwrdd Iechyd yn deulu Recorded in July 2021 : Recordiwyd ym mis Gorffennaf 2021