Bağımsızlar

Açık Radyo 95.0

Türkiye’de kültür sanat ve ona komşu alanlarda çalışan bağımsız organizasyonların görünürlüğünü artırmayı amaçlayan; işbirliğini, paylaşım kültürünü ve dayanışmayı güçlendirmeyi hedefleyen, kolaylaştırıcı bir oluşum olan Bağımsızlar’ın radyo programı (Hazırlayan ve sunan: Ekmel Ertan, İpek Çankaya, Günseli Baki, Sarp Keskiner, Ezgi Bakçay ve Zeynep Okyay). read less
Society & CultureSociety & Culture

Episodes

D5 Sanat Ortamı
01-03-2024
D5 Sanat Ortamı
D5 Sanat Ortamı'ndan Veli Mert ve Derya Gözükızıl ile Mersin'in sanat ortamı üzerine konuşuyoruz.D5; Veli Mert, Lorin Nakkaş, İbrahim Tokaslan ve Nida Karaytuğ Mert tarafından 2018 yılında Mersin’de kurulmuş olan ve adını ‘beş duyu’dan alan sanat ortamıdır. 2021 yılında Derya Gözükızıl gruba dahil oldu. Ana hedefi, programına aldığı tüm etkinlikleri bilimsel, felsefi ve sanatsal akıl yürütme temelinde ilerleten, akademiye alternatif bir alan oluşturmaktır. Bu bağlamda, sanata ve sanatçıya ilişkin pratik ya da kuramsal meselelerin disiplinler arası bir anlayışla öğretildiği, araştırıldığı, irdelendiği uygulamalı atölyeler ve kuramsal etkinlikler düzenler. Böylece katılımcıya, sanatı ve sanat meselelerini, çeşitli pratik ve teorik çerçevelerde tecrübe etme olanağı sunar.Gerçekleştirmekte olduğu süreli etkinliklerin yanı sıra D5, 2010 yılından bu yana güncel sanat pratiğine dayalı üretim gerçekleştiren Mersin Sanat Kolektifleri*’ni desteklemekte, bu alanda yeni üretim imkanlarının oluşmasına katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, D5 Sanat Ortamı mekanının, Çözümsel Sanat Topluluğu** (ÇST) tarafından uygun görülen belirli bir bölgesi, ÇST’nin “Enstelasyon İçinde Mantık Anlatması ve Bertrand Russell’ın Mantıksal Atomculuk Felsefesi Metinlerinin Tartışılması” adlı 2018-19 yılı Çözümsel Sanat Etkinliği’nde, ilgili enstelasyonun uzamsal ögesi olarak kullanılmıştır. ÇST’nin 2019-20 yılı çözümsel sanat etkinliği için de, D5 Sanat Ortamı mekanının, ÇST tarafından uygun görülen belirli bir bölgesinin kullanılması planlanmaktadır.