Why it costs more to be poor? - Bakit mas magastos maging mahirap?

SBS Filipino - SBS sa Wikang Filipino

13-09-2023 • 4 mins

A new report has found low-income earners are being hit with a poverty premium, forced to pay much more for essential services because of their financial, work and living circumstances. - Lumabas sa bagong ulat na ang mga may low income ay nahaharap sa mas mahirap na katayuan sa buhay dahil nape-pwersa sila na magbayad para sa mga mahahalagang serbisyo dahil sa pinansyal, trabaho at kalagayan sa pamumuhay.

You Might Like

The Rest Is Politics
The Rest Is Politics
Goalhanger Podcasts
Leading
Leading
Goalhanger Podcasts
Newscast
Newscast
BBC News
Ukraine: The Latest
Ukraine: The Latest
The Telegraph
Political Currency
Political Currency
Persephonica
Today in Focus
Today in Focus
The Guardian
FT News Briefing
FT News Briefing
Financial Times
The Teacher's Pet
The Teacher's Pet
The Australian
Page 94: The Private Eye Podcast
Page 94: The Private Eye Podcast
Page 94: The Private Eye Podcast
The Daily
The Daily
The New York Times
Economist Podcasts
Economist Podcasts
The Economist
Pod Save the UK
Pod Save the UK
Crooked Media