Aflevering 7 : SMART MANUFACTURING

CHINA'S NEW NORMAL

03-04-2021 • 23 mins

Van 'made in China' naar 'created in China' tot zelfs 'designed in China'.

China is slim en inderdaad wat betreft productiekwaliteit een heel end opgeschoven naar boven.   Het is niet meer het banale imiteren met inferieure kwaliteit en dat zoveel goedkoper aanbieden op de markt.  Het hoge Chinese tempo is onze grootste uitdaging voor overmorgen, geen protectionisme, want China opent zijn marktgrenzen alsmaar uit.

Het is vooral hun aanpak, "hun" kijk, approach, benadering,  hoe ze kosten en  expertise optimaliseren.  En een actieve overheid die mee investeert in infrastructuur, goedkope energie, robotisering... . En zelfs meer dan we zouden denken, veel meer aandacht voor een vermindering van de ecologische voetafdruk.  China is wel degelijk milieubewust.

Maar deze snelle vooruitgang is ook voedingsbodem voor een aangroeiend  wantrouwen vanuit het Westen.  De positie van China wint immers alsmaar meer aan belang op economisch vlak. Wereldwijd.   Misschien daarom de hoogste tijd om tot meer inzicht te komen. We kunnen misschien eerder wat leren van China's industriële aanpak ipv een defensieve houding aan te meten.

En wie opnieuw graag stapsgewijs wat Chinese woorden wil leren kennen, just for the fun, doet ook in deze aflevering inspiratie op.