AFEKATalk - מדברים הנדסה

מכללת אפקה להנדסה

הפודקסאט של מכללת אפקה להנדסה, חושף בכל פרק כיצד פתרונות הנדסיים משרתים את האנושות והחברה כולה. read less
ArtsArts