Kunstuddannelserne og fremtidens kulturliv - Kunstuddannelsernes konference 2022

CAKI – Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation

Denne podcast dokumenterer de oplæg, panelsamtaler og workshops, der fandt sted under de syv videregående kunstneriske uddannelsers fælles konference “Kunstuddannelserne og fremtidens kulturliv”. Konferencen blev afholdt d. 29. oktober 2022 på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i København. Intentionen med konferencen var at undersøge de kunstneriske uddannelsesinstitutioners bidrag, roller og betydning for aktuelle og fremtidige kulturelle og samfundsmæssige strømninger og tendenser i samfundet. Igennem konferencen løb fem spor under følgende overskrifter: POSITIONS - Kunstpædagogik og didaktik ENGAGE – Repræsentation og diversitet SUSTAIN – Bæredygtighed IMPACT – Kunstnerisk entreprenørskab og medborgerskab RESEARCH – Kunstnerisk forskning som kulturel viden Konferencesproget var engelsk, men denne podcast blander både dansk og engelsk. Konferencen var tilrettelagt i et samarbejde mellem undervisere, dimittender og studerende på de syv kunstuddannelser. Podcasten er produceret af Jan Høgh Stricker fra Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) og udgivet af CAKI – Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation, der er et fælles videncenter for de syv videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet. [ENG] The podcast: Art educations and future cultural life - Art educations conference 2022 This podcast documents the presentations, panel discussions and workshops that took place during the conference hosted by the seven higher arts educations "The arts educations and cultural life of the future". The conference was held on 29 October 2022 at The Royal Danish Academy of Music in Copenhagen. The intention of the conference was to investigate the contribution, roles, and importance of the art schools as cultural institutions for current and future cultural and social currents and trends in society. Throughout the conference, five session unfolded under the following headings: POSITIONS - Art pedagogy and didactics ENGAGE – Representation and diversity SUSTAIN – Sustainability IMPACT – Artistic entrepreneurship and citizenship RESEARCH – Artistic research as cultural knowledge The conference language was English, but this podcast mixes both Danish and English. The conference was organized in collaboration between teachers, graduates, and students of the seven art schools. The podcast is produced by Jan Høgh Stricker from Rhythmic Music Conservatory (RMC) and published by CAKI – Center for Applied Artistic Innovation, which is a joint knowledge center for the seven higher arts eduations under the Ministry of Culture. read less
ArtsArts