#7 I Yapılı Çevrelerin Farkında Mıyız? I Sebla Arın Ensarioğlu

Tasamız Tasarım

20-12-2023 • 25 mins

Tasamız Tasarım’ın bu bölümünde Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Sebla Arın Ensarioğlu ile birlikteydik. Kentleri, sağlıklı kentsel çevreleri ve bu alanların tasarımını konuştuğumuz bu bölümde Türkiye’deki yapılı çevre farkındalığı üzerinde durduk. Sebla Arın Ensarioğlu bu farkındalığın artırılmasının toplumun geneline yayılması ve farklı grupların katılımıyla mümkün olabileceğini vurguluyor.

Türkiye’deki yapılı çevre farkındalığı ise tarihi yapı, koruma değeri kavramları gibi maalesef yeterli düzeye sahip değil. Ancak bu eksiklik okul öncesi dönemden başlayarak eğitim sisteminin içine entegre edilerek ve bu bilinçle yaşadığımız kentsel çevrelerin daha sağlıklı olmasını talep ederek aşılabilir.