#15 I Ulaşımda Yenilikçi Çözüm: Paylaşımlı E-Skuterler | Naz Şerife Özcan

Tasamız Tasarım

17-04-2024 • 31 mins

Tasamız Tasarım’ın bu bölümünde yüksek şehir plancısı Naz Şerife Özcan ile birlikteydik. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini kent içi ulaşım politikalarında önemli bir role sahip olan paylaşımlı e-skuterler üzerine yapan Naz Şerife Özcan, şehirleşmenin ve gündelik yaşam hızının artmasıyla geleneksel ulaşım planlama modellerinin sekteye uğramaya başladığını vurguluyor. Bu soruna yenilikçi bir çözüm sunan paylaşımlı e-skuterlerin kentlerimize yayıldığı hepinizin malumu…

Karbon emisyonunun düşürülmesi ve sürdürülebilir olması sebebiyle avantajlı olduğu düşünülen paylaşımlı e-skuterler aslında pembe bir toz bulutu da değil. Özellikle toplu taşımadan veya yaya ulaşımından kullanıcılar toplayan paylaşımlı e-skuterlerin avantajlarının azaldığını belirten Naz Şerife Özcan, ayrıca bu ulaşım elemanının birtakım güvenlik ve mekânsal düzenleme problemleri yarattığını da düşünüyor. Bu sorunlarla baş etmenin yolu ise bisikletler gibi e-skuterleri de şehirlerin ulaşım politikalarına ve altyapılarına entegrasyonunu sağlamaktan geçiyor.

You Might Like