#10 I Sanatı Hikayeleştirmek: Küratör Nedir, Ne Yapar? I Filiz Ağdemir

Tasamız Tasarım

31-01-2024 • 35 mins

Tasamız Tasarım’ın bu bölümünde bağımsız küratör Filiz Ağdemir’le sergilerin tasarlanma süreçleri üzerine konuştuk.

Bir meslekten öte entellektüel bir çaba ve uzmanlık alanı olan küratörlük aslında çeşitli festival, etkinlik ve galerilerde organizasyon yapma ve yürütme işi, ya da kısaca bir sürecin tasarımı.

Sergi küratörlüğü içerisinde sanatçıyı, sanat eserini, izleyiciyi ve mekanı aynı potada eritmeye çalışan çok aktörlü bir hikayeleştirme süreci.
  • Peki sergileri tasarlarken neden bir hikayeye ihtiyaç duyarız?
  • Bu hikayede serginin aktörleri olan sanatçı, sanat eseri, özellikle de izleyici ve mekan nerede durur?
  • Dönüşen ve dijitalleşen sanat ortamında küratörlük pratiği nasıl bir evrime uğramakta?
Tüm bu soruların cevapları yeni bölümümüzde!