#1 I Nilüfer Tasarım Atölyesi Nasıl Kuruldu? | Ali Faruk Göksu

Tasamız Tasarım

27-09-2023 • 23 mins

Tasamız Tasarım Podcast programımızın ilk bölümünde, Ali Faruk Göksu ile Nilüfer Tasarım Atölyesi'nin nasıl doğduğu, nasıl bir vizyon ve misyona sahip olduğu üzerinde durduk. Tasarım Atölyesi Kadıköy örneği üzerinden, kentlilerin toplumsal ihtiyaçlarının tasarım düşüncesi ve kentsel strateji bakış açısıyla birleştirilerek proje üretim süreçlerinin nasıl kurgulandığını konuştuk.

Özellikle kamusal alanların önemini vurgulayarak, kentsel mekanların nasıl daha katılımcı ve işlevsel hale getirilebileceğini tartıştık. Atölye çalışmalarının ve projelerin, şehir sakinlerinin ihtiyaçlarına nasıl cevap verdiği ve onları nasıl dahil ettiği açıklanıyor. Bu düşünceler ışığında, Nilüfer Tasarım Atölyesi’nin kentsel mekanların nasıl daha yaşanabilir ve sürdürülebilir hale getirilebileceğini ve İkinci Yüzyıl için Tasarım Yılı kapsamında yapacağı ilham verici projelerini aktardık.