Chánh tà trong thiền tông

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

01-08-2023 • 2 mins

72 Chánh tà trong Thiền tông

Câu hỏi:

Thưa, Thiền tông là một trong sáu pháp môn của đạo Phật. Và có câu: “Thiền Tông ra đời phá Tà tông”. Nên tôi xin hỏi các ý như sau:

- Tông nào trong đạo Phật là tông chánh?

- Tông nào trong đạo Phật là tông tà?

- Ý nghĩa chữ tà là gì?

- Thiền tông phá là phá như thế nào?

- Khái niệm tà tông chỉ có trong đạo Phật, còn các đạo khác có không ạ?

Trả lời:

Hãy nghe kệ của Đức Phật dạy về Thiền tông Chánh - Tà:

Thiền tông chỉ truyền theo dòng

Thiền chánh Phật dạy để về nhà xưa

Thiền tà thầy dạy dây dưa

Gạt người lấy bạc thầy ưa là tà.

Thiền tông của Phật Thích Ca

Dạy người giải thoát là đây Chánh thiền

Thiền tông dạy dứt não phiền

Là Thiền chân chánh để về nhà xưa.


Thiền tà thầy dạy kính thưa

Ngồi đó đệ tử kính thưa vị thầy

Con xin kính lạy “Đức Thầy”

Giúp con giải thoát, ơn này con mang.


Thầy tà liền khen con ngoan

Lạy nữa đi con thầy ban phước nhiều

Lạy thầy sát đất bao nhiêu

Thì thầy ban phước rất nhiều cho con.

Đức Phật dạy thêm Tông tà:

Tông tà là tông của ma

Cầu xin lạy lục chính đây tông tà

Tông tà cũng gọi tông ma

Cầu xin cúng bái tông ma rõ ràng.


Tông tà thì rất ngang tàng

Đụng ai cũng chửi rõ ràng tà tông

Tà tông thì hay nói ngông

Bá xàm bá láp chính đây tông tà.


Tông tà chửi rủa người ta

Tâm thần hoang tưởng là tà chánh tông

Chửi luôn Đức Phật là ông

Không biết chữ viết rõ ông là tà.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

You Might Like

Joel Osteen Podcast
Joel Osteen Podcast
Joel Osteen, SiriusXM
Eckhart Tolle
Eckhart Tolle
Spiritual Life
Abide Christian Meditation
Abide Christian Meditation
Abide Christian Meditation
Tara Brach
Tara Brach
Tara Brach
BibleProject
BibleProject
BibleProject Podcast
Quran in English
Quran in English
Goodword Books
A Psychic's Story
A Psychic's Story
Nichole Bigley: Spiritual Guide, Intuitive, Energy Healer, Psychic, Medium, Teacher, Reiki, Intuition, God, Angels, Spirit Guides, Universe, Soul, Life After Death, Supernatural, Spirituality, Higher + Highest Self, Consciousness, Awakening)
Our Daily Bread Evening Meditations
Our Daily Bread Evening Meditations
Our Daily Bread Ministries UK
Gurbani Paath
Gurbani Paath
Harman Grewal
Mufti Menk
Mufti Menk
Muslim Central