Đức Phật có dùng thân người để điều hành dòng thiền không

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

01-08-2023 • 2 mins

60 Đức Phật có dùng thân người để điều hành dòng Thiền không

Câu hỏi:

Để tiếp tục điều hành cho việc phổ biến pháp môn Thiền tông, Đức Phật Thích Ca có dùng thân người và tánh người để sắp đặt và điều hành quy trình này cho hoàn mãn nhiệm vụ của mình hay không?

Trả lời:

Phải biết cơ bản về các vị lập đạo ở trái đất này như sau. Tất cả các vị lập đạo ở trái đất này, các vị mượn thân người có tần số âm nhiều mà thích linh thiêng để lập đạo, còn Thái tử Bồ tát Thường Hộ Minh lập ra đạo Phật có các vị Phật sau đây ủng hộ và giúp đỡ như:

- Một là Đức Phật Cổ Nhiên Đăng đứng ra, cùng 4 vị Chúa trời Tứ Thiên Vương lập đạo.

- Hai là được sự giúp đỡ của 6 vị trong Ban Thần - Thánh - Tiên chủ trái đất này.

- Ba là có vị Chúa thế giới và Chúa thế giới mẫu dự.

Cùng với:

- 10 vị Kim thân Phật từ Phật giới phân thân vào trái đất họp

- 32 vị Chúa trời từ tam giới vào họp.

Sáu vị Ban Thần - Thánh - Tiên quản lý trái đất này tổ chức một buổi họp rất hoành tráng, để nghe trình bày của Thái tử Bồ tát Thường Hộ Minh đứng ra xin lập đạo ở trái đất Nam Diêm Phù Đề này.

Rất nhiều vị họp đều có ý kiến về Thái tử Bồ tát Thường Hộ Minh đứng ra xin lập đạo Phật này.

Sau cùng Thái tử Bồ tát Thường Hộ Minh phải trình ra quyển Giáo lý 6 pháp môn của đạo Phật.

Tất cả các vị dự họp đều đồng ý cùng sự ủng hộ của 6 vị Thần - Thánh - Tiên, cũng như nhị vị Chúa thế giới đến dự. Nên Thái tử Bồ tát thường Hộ Minh mới nhập vào thế giới này, nhập thai mẹ ngủ trong thai mẹ suốt 9 tháng 10 ngày mới ra đời, mang thân và tánh người rất hoàn hảo.

Ở thế giới nhân quả luân hồi này, muốn phổ biến đạo nhân quả mà khoa học cũng như đạo Giải thoát không phải dễ. Do đó, vị Thái tử Bồ tát Thường Hộ Minh khi mang thân tứ đại danh là Thái tử Tất Đạt Đa phải tính đủ cách để lập ra đạo Phật này, mà khó nhất là pháp môn Giải thoát. Vì vậy, pháp môn Giải thoát này khi loài người văn minh lên thật cao rồi mới cho công bố ra nhưng cũng cực kỳ khó, còn khó như thế nào các vị tự biết.

Còn việc Đức Phật Thích Ca có còn dùng thân người và tánh người để tiếp tục điều hành cho việc phổ biến pháp môn Thiền tông hay không thì chuyện này không ai biết.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

You Might Like

Joel Osteen Podcast
Joel Osteen Podcast
Joel Osteen, SiriusXM
Eckhart Tolle
Eckhart Tolle
Spiritual Life
Abide Christian Meditation
Abide Christian Meditation
Abide Christian Meditation
Tara Brach
Tara Brach
Tara Brach
BibleProject
BibleProject
BibleProject Podcast
Quran in English
Quran in English
Goodword Books
A Psychic's Story
A Psychic's Story
Nichole Bigley: Spiritual Guide, Intuitive, Energy Healer, Psychic, Medium, Teacher, Reiki, Intuition, God, Angels, Spirit Guides, Universe, Soul, Life After Death, Supernatural, Spirituality, Higher + Highest Self, Consciousness, Awakening)
Our Daily Bread Evening Meditations
Our Daily Bread Evening Meditations
Our Daily Bread Ministries UK
Gurbani Paath
Gurbani Paath
Harman Grewal
Mufti Menk
Mufti Menk
Muslim Central