Khi chết, thân trung ấm xuất ra ở đâu, thời gian xuất 83-84

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

01-08-2023 • 1 min

66 Khi chết, thân trung ấm xuất ra tại đâu trên thân người, sao thời gian xuất khác nhau 83-84

Câu hỏi:

Thưa! Khi người đã thật sự chết đi, trung ấm thân sẽ xuất ra tại đâu trên thân thể? Nghiệp lực của một người có quyết định điểm xuất ra của một trung ấm thân không?

Trả lời:

Khi người đã thật sự chết, trung ấm thân sẽ xuất ra theo công thức như sau:

- Một, đảnh - giải thoát.

- Hai, mặt và mắt - sanh thiên.

- Ba, ngực - làm thần.

- Bốn, tim - làm người.

- Năm, đầu gối - làm ngạ quỷ.

- Sáu, bàn chân - xuống địa ngục.

- Bảy, hoa báo - không chết được, nằm hoài.

Câu hỏi:

Người có công đức vô lượng, công đức nhiều, công đức ít thì thời gian xuất trung ấm thân sẽ có sự khác nhau, thời gian từ 5 phút - 30 phút đến 8 tiếng là do điều gì quyết định khiến có sự khác biệt về thời gian xuất ra như vậy?

Trả lời:

Đây là công thức nhân quả ở thế giới vật lý này.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

You Might Like

Joel Osteen Podcast
Joel Osteen Podcast
Joel Osteen, SiriusXM
Eckhart Tolle
Eckhart Tolle
Spiritual Life
Abide Christian Meditation
Abide Christian Meditation
Abide Christian Meditation
Tara Brach
Tara Brach
Tara Brach
BibleProject
BibleProject
BibleProject Podcast
Quran in English
Quran in English
Goodword Books
A Psychic's Story
A Psychic's Story
Nichole Bigley: Spiritual Guide, Intuitive, Energy Healer, Psychic, Medium, Teacher, Reiki, Intuition, God, Angels, Spirit Guides, Universe, Soul, Life After Death, Supernatural, Spirituality, Higher + Highest Self, Consciousness, Awakening)
Our Daily Bread Evening Meditations
Our Daily Bread Evening Meditations
Our Daily Bread Ministries UK
Gurbani Paath
Gurbani Paath
Harman Grewal
Mufti Menk
Mufti Menk
Muslim Central