Người xuất thân trung ấm ra khỏi thân tứ đại là do gì 81-82

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

01-08-2023 • 1 min

65 Người xuất thân trung ấm ra khỏi thân tứ đại là do gì 81-82

Câu hỏi:

Thưa! Con người đang sống khỏe mạnh bình thường mà có thể xuất trung ấm thân ra khỏi thân tứ đại là do ai, do điều gì gây ra hiện tượng này?

Trả lời:

Con người đang sống khỏe mạnh bình thường mà có thể xuất trung ấm thân ra khỏi thân tứ đại là có hai nguyên do như sau:

- Một, con người này có tần số điện từ âm rất nhiều.

- Hai, họ ngồi thiền muốn xuất hồn, thì loài cô hồn giúp họ.

Câu hỏi:

Con người bệnh do ngồi thiền mà có xuất trung ấm thân ra khỏi cơ thể, nhìn thấy được một phạm vi rất rộng rất xa. Vậy trung ấm thân này có khả năng biến chuyển hình thể như thế nào, lớn nhỏ dài rộng ra sao mà có thể thấy và cảm nhận được một cách phi thường như vậy?

Trả lời:

Người do bệnh hoặc do ngồi thiền mà thấy trung ấm thân xuất ra khỏi cơ thể, nhìn thấy được một phạm vi rất rộng rất xa. Trung ấm thân này có khả năng biến chuyển hình thể lớn nhỏ dài rộng được một cách phi thường như thế, phần này cũng do thập loại thánh lang thang giúp họ đó.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

You Might Like

Joel Osteen Podcast
Joel Osteen Podcast
Joel Osteen, SiriusXM
Eckhart Tolle
Eckhart Tolle
Spiritual Life
Abide Christian Meditation
Abide Christian Meditation
Abide Christian Meditation
Tara Brach
Tara Brach
Tara Brach
BibleProject
BibleProject
BibleProject Podcast
Quran in English
Quran in English
Goodword Books
A Psychic's Story
A Psychic's Story
Nichole Bigley: Spiritual Guide, Intuitive, Energy Healer, Psychic, Medium, Teacher, Reiki, Intuition, God, Angels, Spirit Guides, Universe, Soul, Life After Death, Supernatural, Spirituality, Higher + Highest Self, Consciousness, Awakening)
Our Daily Bread Evening Meditations
Our Daily Bread Evening Meditations
Our Daily Bread Ministries UK
Gurbani Paath
Gurbani Paath
Harman Grewal
Mufti Menk
Mufti Menk
Muslim Central