DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM

THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG ✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam. ✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination. ✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught. ✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us. ✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha. ✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS 👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam. ✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM 👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province 🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com 🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG 🌐 Email: thientongmt@gmail.com 🌐 Mobile: 0916 01 66 27 #tandieu #vietnam #zenzong #buddhism #thientong #nhattuthien read less
Religion & SpiritualityReligion & Spirituality
Nếu thầy Nhân mất, làm sao để nhiều người vẫn theo học thiền tông
01-08-2023
Nếu thầy Nhân mất, làm sao để nhiều người vẫn theo học thiền tông
77 Nếu thầy Nhân mất, làm sao để nhiều người vẫn theo học Thiền tôngCâu hỏi:Chúng tôi thấy khi về chùa Thiền Tông Tân Diệu, bà con Phật tử hân hoan đến để gặp và mong nghe bác Nguyễn Nhân đích thân giải đáp. Nhưng khi thấy bác Nguyễn Nhân không về chùa, bà con Phật tử rất buồn và không ở lại lâu. Vậy sau khi bác Nguyễn Nhân mất, phải làm sao để bà con yên tâm đặt câu hỏi về Thiền Tông?Trả lời:Thưa quý vị, về việc bác Nguyễn Nhân có về chùa Thiền Tông Tân Diệu nữa hay không, thì Nhân dân chúng tôi không biết. Bác Nguyễn Nhân nay đã già yếu lắm rồi. Bác Nguyễn Nhân đã trả lời những câu hỏi của chúng ta, gần 8.000 câu rồi. Còn gì để hỏi nữa.Người tu Thiền Tông như chúng ta hãy lấy cơ bản như sau để tu:Muốn Giác Ngộ: Thì tìm Giáo Lý của 6 pháp môn của Đạo Phật, học hết là Giác Ngộ rồi.Muốn Giải Thoát: Thì tìm cách tạo Công đức, học Công thức Đường Trở về Phật Giới, thành Phật.Bác Nguyễn Nhân đã để lại 1 tài sản của Đạo Phật vô cùng phong phú và quý giá, mà từ trước đến nay chưa có vị nào làm được.Chúng ta nên hết sức Trân Trọng.2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.htmlLiên hệ:✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong✅ Email: thientongmt@gmail.com✅ Mobile: +84 916 01 66 27
Nhiệm vụ và hạnh nguyện Bồ tát trong phẩm Hương Tích 98 - 109
01-08-2023
Nhiệm vụ và hạnh nguyện Bồ tát trong phẩm Hương Tích 98 - 109
76 Nhiệm vụ và hạnh nguyện Bồ tát trong phẩm Hương Tích 98 - 109Câu hỏi 1/12:Tiếp theo, các vị Bồ Tát ở nước Chúng Hương hỏi Ngài Duy Ma Cật:Bồ Tát ở cõi Ta Bà phải thành tựu mấy pháp ở nơi cõi này để không lầm lỗi, được sanh về cõi Tịnh Độ?Ngài Duy Ma Cật đáp: “Bồ Tát phải thành tựu 8 pháp ở nơi cõi này”, đó là:Pháp thứ nhất: Lợi ích chúng sanh mà không mong báo đáp.Pháp thứ 2: Thay thế tất cả chúng sanh chịu mọi điều khổ não.Pháp thứ 3: Bao nhiêu công đức mình làm đều ban cho tất cả chúng sanh.Pháp thứ 4: Lòng bình đẳng đối với chúng sanh, khiêm nhường, không ngại, đối với Bồ Tát xem như Phật.Pháp thứ 5: Những kinh chưa nghe, nghe không nghi.Pháp thứ 6: Không chống trái với hàng Thanh Văn.Pháp thứ 7: Thấy người được cúng dường cũng không tật đố, không khoe những lợi lộc của mình. Ở nơi đó mà điều phục tâm mình.Pháp thứ 8: Thường xét lỗi mình, không nói đến lỗi của người, hằng nhứt tâm cầu các Công Đức.Xin được hỏi như sau:Thưa, như thế nào thì được gọi là Bồ Tát?Trả lời:Bồ Tát là vị gan dạ, hay giúp người khác, quên thân mình. Nên gọi là Bồ Tát.Câu hỏi 2/12:Thưa, ý nghĩa của 2 chữ Bồ Tát chỉ liên quan về tôn giáo hay còn ở phương diện nào khác nữa?Trả lời:Thưa quý vị, Bồ Tát là vị gan dạ, chỉ sử dụng trong Đạo Phật mà thôi. Nên trong Đạo Phật  thường hay sử dụng câu: Bồ Tát Ma Ha Tát không sợ hiểm nguy, việc chi cũng làm quên đi thân mình, dù có thiêu đốt thân cũng không sao.Quý vị hãy nghe bài kệ:Trước, có Bồ Tát rất ganThiêu mình để cứu hằng ngàn người nguyTự mình làm đuốc soi điĐể cứu Đạo Phật lâm nguy tận cùng.Thế giới hết sức hãi hùngNăm châu bốn bể tôn sùng ngợi caĐạo Phật Bồ Tát vị thaLửa thiêng đốt cháy cả nhà họ Ngô.Câu hỏi 3/12:Thưa, 1 bậc Bồ Tát có bắt buộc phải thực hiện đủ 8 điều hay chỉ cần thành tựu 1 trong các điều như trên thôi ạ?Trả lời:Thưa quý vị, 1 vị Bồ Tát bắt buộc phải có các phần như sau:Phải gan dạ.Phải giúp đỡ mọi người oan khổ.Phải giúp đỡ chánh pháp của Vị Phật khi không được lưu hành tự do.Mời quý vị nghe bài kệ:Bồ Tát là những vị Anh HùngChánh Pháp lâm nạn phải cùng đứng lênPhá tan bọn dữ ngồi trênChà đạp Chánh Pháp ngồi trên tiền vàng.Bồ Tát những vị hiên ngangKhông sợ cường lực phá tan ngông cuồngBồ Tát không sợ đau thươngChỉ vì Chánh Pháp mà luôn cứu nàn.Bồ Tát thị hiện thế gianGiúp cho
Tại sao thanh văn và bích chi không đến nước Chúng Hương
01-08-2023
Tại sao thanh văn và bích chi không đến nước Chúng Hương
74 Tại sao thanh văn và bích chi không đến nước Chúng HươngCâu hỏi:Xin giải thích lại ý nghĩa của các danh từ Thanh Văn và Bích Chi Phật?Ở nước Chúng Hương này tại sao chỉ có hàng Đại Bồ Tát, mà không có hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật?Trả lời:Ý 1: Giải thích ý nghĩa của các danh từ Thanh Văn và Bích Chi Phật:* Ý nghĩa của danh từ Thanh Văn: Người nghe âm thanh của tiếng nói mà ngộ Đạo, gọi là Thanh Văn.* Ý nghĩa của danh từ Bích Chi Phật: Người ngộ Tánh Phật chỉ 1 phần trong 6 căn, gọi là 1 phần giác, gọi là Bích Chi Phật.Ý 2: Giải thích vì sao ở nước Chúng Hương này chỉ có hàng Đại Bồ Tát, mà không có hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật?Nước Chúng Hương gọi là nước “Dân chúng thắp hương”, cũng gọi là nước của Đạo Cúng.Các vị hãy nghe bài kệ:Chúng Hương nước cúng Cô HồnBồ Tát vào nước Cô Hồn độ raThanh Văn tu pháp Thích CaTrở về Phật Giới là ra Luân Hồi.Bích Chi chỉ tu chữ ThôiThôi đi tất cả Luân Hồi không theoThiền Tông tu pháp không theoKhông theo vật chất, không theo Luân Hồi.Muốn hết Luân Hồi phải thôiNgộ được Bích Chi Luân Hồi hết luônThế giới Vật chất nên BuôngBích Chi Buông được về nguồn Phật xưa.Như vậy, Bồ Tát là những vị gan dạ, đến nước Đạo Cúng, để độ những người tu theo Đạo Cúng này.Còn các vị Thanh Văn và Bích Chi Phật, những vị này tu Giải Thoát nên không đến nước Chúng Hương, tức nước Đạo Cúng, khói hương mịt mù. Nghĩa là các vị Thanh Văn và Bích Chi Phật, không đến Đạo Cúng này. Giống như những người tu Giải Thoát không đến nơi cúng Cô Hồn vậy.Các vị hãy nghe bài kệ:Người đời mê muội không khônTrái Đất Ngũ Thú, Cô Hồn là VuaMê muội cúng vua Cô HồnBích Chi Viên Giác, Cô Hồn đến chi?Thiền Tông xóa sạch Ngu siGiúp người Giải Thoát mà đi về NguồnNgười khôn phải nhớ luôn luônKhông mê không ngốc, Cô Hồn đừng theo.2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.htmlLiên hệ:✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong✅ Email:
Kinh Duy Ma Cật phẩm 10 Phật Hương Tích 92-95
01-08-2023
Kinh Duy Ma Cật phẩm 10 Phật Hương Tích 92-95
73 Kinh Duy Ma Cật phẩm 10 Phật Hương Tích 92-95Câu hỏi:Xin hỏi thêm vài vấn đề trong Kinh Duy Ma Cật, phẩm 10 - Phật Hương Tích. Xin vui lòng chỉ dạy thêm cho chúng tôi hiểu rõ ạ:“Khi thấy mọi người khởi tâm đến việc thọ thực, Ngài Duy Ma Cật hiện sức thần thông cho mọi người thấy được nước Phật tên là Chúng Hương, có vị Phật tên là Hương Tích. Nước ấy không có Thanh Văn và Bích Chi Phật. Chỉ có chúng Đại Bồ Tát Thanh tịnh, được Phật nói Pháp cho nghe. Cơm của nước Phật này có mùi hương lan khắp 10 phương Vô Lượng thế giới. Ngài Duy Ma Cật đến nước Chúng Hương để xin Phật Hương Tích 1 chén cơm đem về cõi Ta Bà, chỉ 1 bát nhỏ nhưng vẫn làm cho tất cả mọi người được no đủ. Bốn bể có thể cạn nhưng cơm này không bao giờ hết. Khi thọ dụng cơm ấy xong. Các Bồ Tát, Thanh Văn, Trời, Người… khi ăn xong đều thấy nhẹ nhàng, thân thể phát ra mùi hương bát ngát.”Tôi xin hỏi như sau:Xin giải thích ý nghĩa của danh từ “Chúng Hương” và “Phật Hương Tích” ?Trả lời:Thưa quý vị, về danh từ “Chúng Hương”. Ý của Ngài Duy Ma Cật muốn nói: Những người nghe đến danh từ Giải Thoát, họ đến học, mà trong Đạo Phật gọi là “Nhiều người hành hương” hay còn gọi là “Chúng Hành Hương”.Về danh từ “Phật Hương Tích”: Là di tích của Vị Phật quá khứ ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này. Có nhiều Người Hành Hương đến chiêm ngưỡng.Câu hỏi 2/4:Xin hỏi, cơm của nước này là tượng trưng cho điều gì, có phải là Công Đức không?Trả lời:Thưa quý vị, cơm của nước này chính là pháp môn Giải Thoát.Câu hỏi 3/4:Thưa, pháp môn Giải Thoát tại sao lại có mùi hương, mà không mang 1 đặc điểm khác?Trả lời:Thưa quý vị, trong Đạo Phật, người Ngộ Đạo, Đức Phật gọi là người nếm được mùi vị Đạo, nên gọi là mùi hương của Đạo. Nếu gọi ý khác thì không sát nghĩa lắm.Câu hỏi 4/4:Tại sao chỉ duy nhất có Ngài Cư sĩ Duy Ma Cật mới có thể đưa mọi người đến được nước Chúng Hương này, mà không 1 vị Bồ Tát nào làm được?Trả lời:Thưa quý vị, quý vị phải biết cơ bản của người tu theo Đạo Phật như sau:Người muốn tu Giải Thoát, không chấp cái Ta. Thì người này phải bình thường, không ai biết, nên là Cư sĩ. Còn vị Bồ Tát không làm được là có nguyên do như sau:Bồ Tát là gì? Là vị gan dạ, thích làm chuyện này chuyện kia, không sợ ai. Nên không thể đứng ra dạy Giải Thoát được.Việc làm thích hợp của vị Bồ Tát là:Tầm thinh cứu khổ cứu nạn con Người bị oan ức.Dám hy sinh mình để cứu nhiều Người khác.Dám quên thân mình cũng để giải oan cho Người khác.Nói tóm lại, vị Bồ Tát là vị rất gan dạ cứu giúp Người khác, gọi là vị Bồ Tát.Vì vậy, việc dạy Đạo Giải Thoát duy nhất chỉ có vị Cư sĩ nào có “Tâm lớn” thì mới dám dạy Đạo Giải Thoát này.Còn nếu là vị Thầy thì cũng không dạy được. Vì sao? Vì Thầy là vị có nhiệm vụ hành các lễ, chứ không phải Dạy Đạo.2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt...
Chánh tà trong thiền tông
01-08-2023
Chánh tà trong thiền tông
72 Chánh tà trong Thiền tôngCâu hỏi:Thưa, Thiền tông là một trong sáu pháp môn của đạo Phật. Và có câu: “Thiền Tông ra đời phá Tà tông”. Nên tôi xin hỏi các ý như sau:- Tông nào trong đạo Phật là tông chánh?- Tông nào trong đạo Phật là tông tà?- Ý nghĩa chữ tà là gì?- Thiền tông phá là phá như thế nào?- Khái niệm tà tông chỉ có trong đạo Phật, còn các đạo khác có không ạ?Trả lời:Hãy nghe kệ của Đức Phật dạy về Thiền tông Chánh - Tà:Thiền tông chỉ truyền theo dòngThiền chánh Phật dạy để về nhà xưaThiền tà thầy dạy dây dưaGạt người lấy bạc thầy ưa là tà.Thiền tông của Phật Thích CaDạy người giải thoát là đây Chánh thiềnThiền tông dạy dứt não phiềnLà Thiền chân chánh để về nhà xưa.Thiền tà thầy dạy kính thưaNgồi đó đệ tử kính thưa vị thầyCon xin kính lạy “Đức Thầy”Giúp con giải thoát, ơn này con mang.Thầy tà liền khen con ngoanLạy nữa đi con thầy ban phước nhiềuLạy thầy sát đất bao nhiêuThì thầy ban phước rất nhiều cho con.Đức Phật dạy thêm Tông tà:Tông tà là tông của maCầu xin lạy lục chính đây tông tàTông tà cũng gọi tông maCầu xin cúng bái tông ma rõ ràng.Tông tà thì rất ngang tàngĐụng ai cũng chửi rõ ràng tà tôngTà tông thì hay nói ngôngBá xàm bá láp chính đây tông tà.Tông tà chửi rủa người taTâm thần hoang tưởng là tà chánh tôngChửi luôn Đức Phật là ôngKhông biết chữ viết rõ ông là tà.2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.htmlLiên hệ:✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong✅ Email: thientongmt@gmail.com✅ Mobile: +84 916 01 66 27
Đạo phật có mấy loại giải thoát, giải thoát thân
01-08-2023
Đạo phật có mấy loại giải thoát, giải thoát thân
71 Đạo Phật có mấy loại giải thoát, giải thoát thânCâu hỏi:Thưa, ngoài Giải Thoát Thân tứ đại, giải thoát Trung ấm thân. Phật tánh còn có sự giải thoát dưới dạng nào khác nữa không ạ?Trả lời:Đạo Phật có 5 thứ giải thoát:Giải thoát 1: Giải thoát mang Thân tứ đại.Giải thoát 2: Giải thoát mang Thân trung ấm.Giải thoát 3: Giải thoát ra ngoài thế giới nhân quả.Giải thoát 4: Giải thoát ra ngoài thế giới vật chất.Giải thoát 5: Giải thoát ra ngoài sức hút vật lý âm dương.Hãy nghe kệ:Đạo Phật giải thoát dạy raGiúp ta biết được đường ra luân hồiThế giới vật lý luôn trôiTạo thành nhân quả luôn trôi Thế Trần.Thế giới vật chất Dương TrầnTrôi theo Nhân Quả muôn phần khó raHuyền Ký Đức Phật phổ raMở đường giải thoát để Ta được về.Thế giới vật chất đừng mêNếu mê thì ở không được về đâuMuốn thoát Nhân Quả đừng cầuHành đúng Giáo Lý còn đâu Luân Hồi.2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.htmlLiên hệ:✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong✅ Email: thientongmt@gmail.com✅ Mobile: +84 916 01 66 27
Tại sao vua Võ Tắc Thiên tự tịch được
01-08-2023
Tại sao vua Võ Tắc Thiên tự tịch được
69 Tại sao Võ Tắc Thiên tự tịch được 88Câu hỏi:Vua Võ Tắc Thiên sau khi ngộ Thiền, Bà tự tịch để chết.Thưa, làm sao 1 người bình thường không phải tu sĩ, sống vào thời cổ đại lại có thể làm được như thế? Phải chăng Bà đã mở được Phật nhãn nên có thể làm được như vậy?Trả lời:Phải biết, khi Vua Võ Tắc Thiên sau khi ngộ Thiền, Phật nhãn của Bà nhìn thấy được Ban Thần Thánh Tiên quản lý Bà. Nên Bà nhờ các vị Thần Thánh Tiên “Cắt đứt dòng điện từ Âm Dương” đang cuốn hút thân tứ đại của Bà đó, nên Bà mới tự chết được.Hơn nữa, Vua Võ Tắc Thiên có Công đức Vô lượng nhờ nhà vua làm các việc như sau:Cho phép Lục Tổ Huệ Năng công bố quyển “Huyền Ký của Vị Phật bí mật truyền theo dòng Thiền Tông”, cho nhiều người biết.Cho chép ra 600 quyển “Huyền Ký của Vị Phật bí mật truyền theo dòng Thiền Tông”, để lưu truyền cho hậu thế.Vua Võ Tắc Thiên có để lại rất nhiều bài kệ cho hậu thế. Nhờ những bài kệ này mà rất nhiều người Ngộ Thiền. Cùng rất nhiều việc khác.2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.htmlLiên hệ:✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong✅ Email: thientongmt@gmail.com✅ Mobile: +84 916 01 66 27
Cận tử nghiệp mà bị sân hận là do gì
01-08-2023
Cận tử nghiệp mà bị sân hận là do gì
69 Tại sao Võ Tắc Thiên tự tịch được 88Câu hỏi:Vua Võ Tắc Thiên sau khi ngộ Thiền, Bà tự tịch để chết.Thưa, làm sao 1 người bình thường không phải tu sĩ, sống vào thời cổ đại lại có thể làm được như thế? Phải chăng Bà đã mở được Phật nhãn nên có thể làm được như vậy?Trả lời:Phải biết, khi Vua Võ Tắc Thiên sau khi ngộ Thiền, Phật nhãn của Bà nhìn thấy được Ban Thần Thánh Tiên quản lý Bà. Nên Bà nhờ các vị Thần Thánh Tiên “Cắt đứt dòng điện từ Âm Dương” đang cuốn hút thân tứ đại của Bà đó, nên Bà mới tự chết được.Hơn nữa, Vua Võ Tắc Thiên có Công đức Vô lượng nhờ nhà vua làm các việc như sau:Cho phép Lục Tổ Huệ Năng công bố quyển “Huyền Ký của Vị Phật bí mật truyền theo dòng Thiền Tông”, cho nhiều người biết.Cho chép ra 600 quyển “Huyền Ký của Vị Phật bí mật truyền theo dòng Thiền Tông”, để lưu truyền cho hậu thế.Vua Võ Tắc Thiên có để lại rất nhiều bài kệ cho hậu thế. Nhờ những bài kệ này mà rất nhiều người Ngộ Thiền. Cùng rất nhiều việc khác.2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.htmlLiên hệ:✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong✅ Email: thientongmt@gmail.com✅ Mobile: +84 916 01 66 27
Muốn được thần báo trước ngày chết thì tu thế nào 85-86
01-08-2023
Muốn được thần báo trước ngày chết thì tu thế nào 85-86
67 Muốn được thần báo trước ngày chết thì tu thế nào, nói người khác biết được không 85-86Câu hỏi:Trước khi chết 3 ngày, vị Thần quản lý nhân quả sẽ có sự báo trước, chỉ có người học và hiểu Thiền tông mới có thể nhận ra dấu hiệu này. Tuy nhiên, trong số những người học Thiền tông, không phải ai cũng có thể nhận dạng ra sự báo hiệu này một cách rõ ràng. Vậy, điều gì đã tạo ra sự khác biệt này?Trả lời:Tất cả những người tu Thiền tông mà muốn được vị thần báo trước rõ ràng, thì người này phải tu Thiền tông cho thật đúng, thì vị thần quản lý mới báo cho người tu biết, còn tu sai Thiền tông thì vị thần quản lý không báo. Vì người này phải vào loài cô hồn sống hay vào Hầm lửa lớn, nên mất ưu tiên này.Câu hỏi:Khi đã nhận ra dấu hiệu báo trước cái chết trước đó 3 ngày, người học Thiền tông có nên báo trước với người thân, với gia đình hay với đồng môn của mình hay không để có sự trợ giúp thu xếp mọi việc trước khi ra đi? Điều cần phải lưu ý nhất là gì? Xin hướng dẫn cho chúng tôi!Trả lời:Nếu người tu Thiền tông nào mà được vị Thần báo trước 3 ngày, thì cũng nên báo khéo với người thân để có sự trợ giúp thu xếp mọi việc trước khi người tu Thiền tông ra đi. Nhưng tuyệt đối không đồn ầm lên, nhất là đi khoe với người khác, vì sao? Vì đây là ân huệ, không được phổ biến rộng rãi.2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.htmlLiên hệ:✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong✅ Email: thientongmt@gmail.com✅ Mobile: +84 916 01 66 27
Khi chết, thân trung ấm xuất ra ở đâu, thời gian xuất 83-84
01-08-2023
Khi chết, thân trung ấm xuất ra ở đâu, thời gian xuất 83-84
66 Khi chết, thân trung ấm xuất ra tại đâu trên thân người, sao thời gian xuất khác nhau 83-84Câu hỏi:Thưa! Khi người đã thật sự chết đi, trung ấm thân sẽ xuất ra tại đâu trên thân thể? Nghiệp lực của một người có quyết định điểm xuất ra của một trung ấm thân không?Trả lời:Khi người đã thật sự chết, trung ấm thân sẽ xuất ra theo công thức như sau: - Một, đảnh - giải thoát.- Hai, mặt và mắt - sanh thiên.- Ba, ngực - làm thần.- Bốn, tim - làm người.- Năm, đầu gối - làm ngạ quỷ.- Sáu, bàn chân - xuống địa ngục.- Bảy, hoa báo - không chết được, nằm hoài.Câu hỏi:Người có công đức vô lượng, công đức nhiều, công đức ít thì thời gian xuất trung ấm thân sẽ có sự khác nhau, thời gian từ 5 phút - 30 phút đến 8 tiếng là do điều gì quyết định khiến có sự khác biệt về thời gian xuất ra như vậy?Trả lời:Đây là công thức nhân quả ở thế giới vật lý này.2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.htmlLiên hệ:✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong✅ Email: thientongmt@gmail.com✅ Mobile: +84 916 01 66 27
Người xuất thân trung ấm ra khỏi thân tứ đại là do gì 81-82
01-08-2023
Người xuất thân trung ấm ra khỏi thân tứ đại là do gì 81-82
65 Người xuất thân trung ấm ra khỏi thân tứ đại là do gì 81-82Câu hỏi:Thưa! Con người đang sống khỏe mạnh bình thường mà có thể xuất trung ấm thân ra khỏi thân tứ đại là do ai, do điều gì gây ra hiện tượng này?Trả lời:Con người đang sống khỏe mạnh bình thường mà có thể xuất trung ấm thân ra khỏi thân tứ đại là có hai nguyên do như sau:- Một, con người này có tần số điện từ âm rất nhiều.- Hai, họ ngồi thiền muốn xuất hồn, thì loài cô hồn giúp họ.Câu hỏi:Con người bệnh do ngồi thiền mà có xuất trung ấm thân ra khỏi cơ thể, nhìn thấy được một phạm vi rất rộng rất xa. Vậy trung ấm thân này có khả năng biến chuyển hình thể như thế nào, lớn nhỏ dài rộng ra sao mà có thể thấy và cảm nhận được một cách phi thường như vậy?Trả lời:Người do bệnh hoặc do ngồi thiền mà thấy trung ấm thân xuất ra khỏi cơ thể, nhìn thấy được một phạm vi rất rộng rất xa. Trung ấm thân này có khả năng biến chuyển hình thể lớn nhỏ dài rộng được một cách phi thường như thế, phần này cũng do thập loại thánh lang thang giúp họ đó.2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.htmlLiên hệ:✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong✅ Email: thientongmt@gmail.com✅ Mobile: +84 916 01 66 27
Khi hôn mê, chết lâm sàng, trung ấm thân xuất thân tứ đại là do gì 78-80
01-08-2023
Khi hôn mê, chết lâm sàng, trung ấm thân xuất thân tứ đại là do gì 78-80
64 Khi hôn mê mà chưa chết, chết lâm sàng, trung ấm thân xuất thân tứ đại là do gì 78-80Câu hỏi:Khi hôn mê sâu mà vẫn thấy mọi việc xảy ra, thì cái gì đang thấy vậy? Thưa nhân dân! Có phải là trung ấm thân thấy không?Trả lời:Khi hôn mê sâu mà vẫn thấy mọi việc xảy ra, thì thấy đó là thấy của trung ấm thân.Câu hỏi:Người chưa tới số chết, trung ấm thân chỉ thoát ra khỏi thân một phần thôi. Vậy, nó còn kết nối lại thân tứ đại ở điểm nào?Trả lời:Người chưa tới số chết, trung ấm thân chỉ thoát ra khỏi thân một phần thôi, nó vẫn làn điện tử kết nối với thân tứ đại tại điểm mà nghiệp người đó đã tạo ra ở thế giới này. Câu hỏi:Người bị chết lâm sàng do tai nạn hoặc do bệnh nặng, trung ấm thân xuất ra có thể nghe và thấy mọi việc xung quanh là do ai hay do điều gì gây ra hiện tượng này?Trả lời:Người bị chết lâm sàng do tai nạn hoặc do bệnh nặng, thì trung ấm thân xuất ra là có thể nghe và thấy mọi việc xung quanh là tự nhiên, chứ không ai can thiệp vào.2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt NamDAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.htmlLiên hệ:✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong✅ Email: thientongmt@gmail.com✅ Mobile: +84 916 01 66 27
Những người tu bị bệnh nặng là do gì
01-08-2023
Những người tu bị bệnh nặng là do gì
63 Những người tu bị bệnh nặng là do gìCâu hỏi:Những vị tu sĩ đang còn sống mà học trò tạc tượng để thờ nên sinh bệnh nặng. Ngoài lý do đó, những vị thầy kia bị bệnh nặng cũng do nghiệp phải không? Việc này có xảy ra với người tu không?Trả lời:Phải biết ở trái đất này là trái đất tự sinh ra nhân quả, làm gì thì bị nhân quả đó. Mang thân người bệnh là do tổng nghiệp gom lại mới bệnh. Trong đạo Phật, mỗi pháp môn có bài kinh sám hối, người nào sám hối chí thành thì nghiệp bệnh sẽ tan dần. Còn các vị tu sĩ:- Một, tu đúng quyển Giáo lý của vị Giáo chủ dạy, thì hưởng nhân quả đúng.- Hai, còn tu không đúng quyển Giáo lý của vị Giáo chủ dạy, thì bị nghiệp làm hoa báo hay xuống địa ngục. Vì vậy, Đức phật có dạy người tu theo đạo Phật phải là người có trí tuệ sáng suốt mới tu, còn không trí tuệ sáng suốt mà tu theo đạo Phật thì chắc chắn 100% tu sai, theo công thức nhân quả mà thọ nhận nghiệp. Chú ý, thế giới nhân quả này tu là bị nhân quả đó.2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.htmlLiên hệ:✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong✅ Email: thientongmt@gmail.com✅ Mobile: +84 916 01 66 27
Người tu thiền tông muốn ở lại trái đất không về phật giới được không
01-08-2023
Người tu thiền tông muốn ở lại trái đất không về phật giới được không
62 Người tu Thiền tông muốn ở lại trái đất không về Phật giới được khôngCâu hỏi:Người tu Thiền tông có công đức nhưng vì lí do nào đó mà không muốn trở về Phật giới, muốn tiếp tục ở lại luân hồi thì người đó sẽ hưởng phước dương tức lên các cõi trời hay hưởng phước âm tức ở lại trái đất hay có thể vào làm việc ở Ban Thần - Thánh - Tiên hay là muốn về lúc nào cũng được.Trả lời:Người tu Thiền tông mà làm sai Giáo lý, thì phải vào Hầm lửa lớn. Người tu Thiền tông mà cố tình triệt phá Thiền tông thì từ chối nhân quả bình thường, xuống Hầm lửa lớn sống. Người tu Thiền tông có công đức nhưng vì lí do nào đó mà không muốn trở về Phật giới, muốn tiếp tục ở lại luân hồi thì người này phải đi theo nghiệp phước đức dương của mình hoặc hưởng phước âm là do mình quyết định, muốn vào làm việc ở Ban Thần - Thánh - Tiên cũng được.2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.htmlLiên hệ:✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong✅ Email: thientongmt@gmail.com✅ Mobile: +84 916 01 66 27
Người tu thiền tông nếu muốn chết ngay để về phật giới liền có được không
01-08-2023
Người tu thiền tông nếu muốn chết ngay để về phật giới liền có được không
61 Người tu Thiền tông nếu muốn chết ngay để về Phật giới liền có được khôngCâu hỏi:Người tu Thiền tông đã tạo được một chút công đức đủ để mở mắt, muốn nhanh chóng được giải thoát thay vì tiếp tục sống cho đến khi mạng chung mà không vi phạm luật nhân quả, không tạo ra ác đức. Vậy có cách nào không?Trả lời:Tất cả người tu Thiền tông đã có công đức rồi cứ lo làm ăn, khi nào hết tuổi thọ học cho thông đường về Phật giới là đủ. Nhớ đừng tin vào bất cứ thứ gì ở trái đất này. Nếu muốn tạo công đức nhiều hay vô lượng thì tạo, đừng làm những chuyện như sau:- Một, đừng có làm sai Giáo lý Thiền tông.- Hai, khi đã được cấp bằng chứng nhận Thiền tông rồi là yên chí đợi ngày trở về Phật giới, lo học công thức cho thuộc là được.- Ba, còn nếu làm thêm bất cứ việc gì khác thì chắc chắn 100% không trở về Phật giới được, mà còn có thể vĩnh viễn không trở về Phật giới được.- Bốn, người tu Thiền tông nếu không trí tuệ, thì đừng có tu mà mang họa vào thân vĩnh viễn đó.2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.htmlLiên hệ:✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong✅ Email: thientongmt@gmail.com✅ Mobile: +84 916 01 66 27
Đức Phật có dùng thân người để điều hành dòng thiền không
01-08-2023
Đức Phật có dùng thân người để điều hành dòng thiền không
60 Đức Phật có dùng thân người để điều hành dòng Thiền khôngCâu hỏi:Để tiếp tục điều hành cho việc phổ biến pháp môn Thiền tông, Đức Phật Thích Ca có dùng thân người và tánh người để sắp đặt và điều hành quy trình này cho hoàn mãn nhiệm vụ của mình hay không?Trả lời:Phải biết cơ bản về các vị lập đạo ở trái đất này như sau. Tất cả các vị lập đạo ở trái đất này, các vị mượn thân người có tần số âm nhiều mà thích linh thiêng để lập đạo, còn Thái tử Bồ tát Thường Hộ Minh lập ra đạo Phật có các vị Phật sau đây ủng hộ và giúp đỡ như:- Một là Đức Phật Cổ Nhiên Đăng đứng ra, cùng 4 vị Chúa trời Tứ Thiên Vương lập đạo.- Hai là được sự giúp đỡ của 6 vị trong Ban Thần - Thánh - Tiên chủ trái đất này.- Ba là có vị Chúa thế giới và Chúa thế giới mẫu dự.Cùng với:- 10 vị Kim thân Phật từ Phật giới phân thân vào trái đất họp- 32 vị Chúa trời từ tam giới vào họp. Sáu vị Ban Thần - Thánh - Tiên quản lý trái đất này tổ chức một buổi họp rất hoành tráng, để nghe trình bày của Thái tử Bồ tát Thường Hộ Minh đứng ra xin lập đạo ở trái đất Nam Diêm Phù Đề này. Rất nhiều vị họp đều có ý kiến về Thái tử Bồ tát Thường Hộ Minh đứng ra xin lập đạo Phật này.Sau cùng Thái tử Bồ tát Thường Hộ Minh phải trình ra quyển Giáo lý 6 pháp môn của đạo Phật. Tất cả các vị dự họp đều đồng ý cùng sự ủng hộ của 6 vị Thần - Thánh - Tiên, cũng như nhị vị Chúa thế giới đến dự. Nên Thái tử Bồ tát thường Hộ Minh mới nhập vào thế giới này, nhập thai mẹ ngủ trong thai mẹ suốt 9 tháng 10 ngày mới ra đời, mang thân và tánh người rất hoàn hảo. Ở thế giới nhân quả luân hồi này, muốn phổ biến đạo nhân quả mà khoa học cũng như đạo Giải thoát không phải dễ. Do đó, vị Thái tử Bồ tát Thường Hộ Minh khi mang thân tứ đại danh là Thái tử Tất Đạt Đa phải tính đủ cách để lập ra đạo Phật này, mà khó nhất là pháp môn Giải thoát. Vì vậy, pháp môn Giải thoát này khi loài người văn minh lên thật cao rồi mới cho công bố ra nhưng cũng cực kỳ khó, còn khó như thế nào các vị tự biết. Còn việc Đức Phật Thích Ca có còn dùng thân người và tánh người để tiếp tục điều hành cho việc phổ biến pháp môn Thiền tông hay không thì chuyện này không ai biết.2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.htmlLiên hệ:✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong✅ Email: thientongmt@gmail.com✅ Mobile: +84 916 01 66 27